Mårdseleforsens naturreservat...


  • Till start: 598,2 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Vindeln 
  • Avgift: Nej 
Mårdseleforsens naturreservat...
Stor karta

Vid Mårdselforsen kan man se Vindelälven bryta fram i ett mäktigt forslandskap. Man tar sig ut nära inpå via hängbroar och spänger och markerade stigar. White Guide rekommenderade restaurang Wild River. Rastplats finns.

Mårdseleforsen

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...