Stenehed fornlämningsområde...


  • Till start: 384,8 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Munkedal 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Visa på karta

Här finns sammanlagt tre typer av fornlämningar från järnåldern. Bautastenar, en skeppssättning och ett gravfält. Bautastenarna är inte så storslagna men dess unikitet är hur de placerats.

Stenehed fornminnesområde

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...