Vallentuna runt


  • Till start: 24,0 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Vallentuna 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Visa på karta

Inte långt från stan börjar "landet". Att bo i stad är relativt nytt för svenskarna som länge var ett jordbrukande folk. Turen går förbi sevärdheter från yngre järnålder till medeltid och ett stopp i natursköna Angarn.

Sevärdhet 1 av 5

Angarnsjöängen naturreservat

En våtmark där vattennivån varierar med vädret. Varje vår stiger vattenytan dramatiskt då snön smälter och framåt sensommaren/hösten är vattennivån ganska låg. Det går en vandringsled runt sjöängen som är 6,5 kilometer lång och har man tur kan man få span på någon utav de 250 fågelarter som håller till runt reservatet.

På vårkanten när vattnet står som högst kan det vara svårt att ta sig fram i den södra änden då spångarna kan stå under vatten. På med stövlarna och ta med grillkorven för rastplatsen. Vindskyddet är placerat precis när magen börjar kurra.

Sjökullarna i Vada

Från Vada kyrka ser man de tre stormanshögarna från yngre järnåldern på rad över ängarna mot Husaån. Efter en kort promenad är man framme vid kullarna och går man upp på dem kan man njuta av den vackra vyn över grannskapet. Den idag oansenliga Husaån var förr en del av den viktiga Långhundraleden som ledde till inre Uppland. Om man tänker sig att de låglänta delarna skulle vara täckta vatten, så får man en uppfattning av hur det såg ut för dem som uppförde högarna innan landhöjningen gjorde leden grund.

Att här även finns 1000 gravar och att man byggt dess mäktiga storhögar, visar att detta var en mycket viktig plats. På 1300-talet tillhörde gården Vada Folkungaätten, som kämpade om makten i Sverige.  På platsen finns informationsskyltar för den som vill läsa på mer.

Läs mera

Kusta vid norra Angarnssjöängen

Angarnsjöängens norra

Vallentuna kyrka

Här kan du se flera olika exempel på runristningar: stenhuggare som ristat sina namn med runor när kyrkan byggdes vid 1100-talets slut, en runsten inmurad i väggen som berättar om ett skeppsbrott och en av Jarlabankes egna stenar. Denna har gått sönder och sedan ristats om på baksidan. På stenen meddelar Jarlabanke att han gjort tingsplatsen och att han ensam bestämmer över hela området. Längs östra kyrkogårdsmuren står en halv runsten.

Jarlabankes bro

Jarlabankens bro uppfördes av storbonden Jarlabanken på mitten av tiohundratalet. Ett våtmarksområde fick en cirka 150 meter lång vägbank och flera runstenar restes även på platsen. Hur bron såg ut från början vet man inte säkert men stora delar av den har restaurerats till det utseende man vet att den hade omkring år 1700. Detta är ett av Sveriges mest omskrivna historiska monument. 

I parken kan du lära dig mer om besöksmål i närheten, om 1000-talets samhälle och till och mer prova på att rista runor. Öppet året runt, dygnet runt.

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...