Gustavsberg - Hälsans stig


  • Till start: 18,2 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Gustavsberg 
  • Avgift: Nej 
Gustavsberg - Hälsans stig
Stor karta

Upplev natursköna och varierande Gustavsberg med dess kulturhistoriska byggnader. 6 km lång är den men det finns möjlighet att korta av vid några genvägar.

Sevärdhet 1 av 9

Gustavsbergs kyrka

Kyrkan är ritad av Gustav Améen och uppfördes 1906-07. Det grågula eldfasta teglet och de svartbruna takpannorna är tillverkade på fabriken.

Ekedalsskolan

Brukets folkskola med skolbyggnader från 1880-talet fram till 1960-talet. På skolgården stod fram till 1953 samhällets första kyrkobyggnad, byggd 1883 och ritad av Magnus Isaeus.

Höjdhagen

Funktionalistiska enfamiljshus byggda 1938-42. Arkitekt var Olof Thunström på KF:s arkitektkontor, ansvarig arkitekt för Gustavsbergs utbyggnad 1937-62. Husen är placerade omsorgsfullt i terrängen.

Grindstugärde

Gustavsbergs första radhusområde, uppfört 1943-45. Arkitekt var Olof Thunström. Husen byggdes under kriget när det var brist på byggnadsmaterial, varför delar av fasaderna uppfördes i tegel från rivna fabrikshus.

Torpet Lugnet och Thun-Ollevägen

Torpet Lugnet byggdes 1852. Det har gett namn åt det omgivande bostadsområdet. En uthusbyggnad finns på andra sidan Thun-Ollevägen. Vägen är uppkallad efter arkitekten Olof Thunström som har ritat de omgivande enfamiljs- och flerfamiljshusen från 1950-talet.

Runda Huset

Runda huset i Gustavsberg är känt i hela landet. Det byggdes på 1950-talet som kommunhus åt Gustavsberg. Sen slog man ihop Värmdö och Gustavsberg och namnet på kommunen blev som bekant Värmdö men centralorten förlades hit men man har växt ur lokalerna och nu är det kulturhus.

Kyrkstallet med café

Enligt en karta från 1880-talet var stallet då ett oxhus. Utmed den ena gaveln finns järnringar som kan ha använts för att binda fast hästar. Huset inrymmer sommartid café.

Grindstugatan och Värmdögatan

Samhällets första bruksgata, anlagd 1870-75. Värmdögatan är från 1870-talets slut och med något högre hus. Arkitekt var Magnus Isaeus, känd stockholmsarkitekt vid 1800-talets slut. Vid Grindstugatan bodde porslinsfabrikens mest yrkesskickliga arbetare.

Konsumettan

Tegelhuset vid kyrkan byggdes 1889 som bolagsbod. Arkitekt var W Steinholz från Uppsala. När KF hade köpt porslinsfabriken 1937 blev huset samhällets första konsumbutik, Konsumettan.

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...