Lillpite...


  • Till start: 690,4 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Piteå 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

I det lilla samhället finns flera äldre fina norrobottensgårdar, lador, smedja, härbren och en kvarn i stående timmer. Bredvid kvarnen finns ett fungerande vattenkraftverk.

Lillpite

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...