Museigården Långmaren


  • Till start: 67,1 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Nyköping 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

Långmaren tillhörde närliggande Nynäs slott och är i det närmaste orört. Siste bonden var här till 1967. Alltid öppet att vandra runt men söndagar sommartid är det visningar på söndagar av hus samt trädgårdsfika.

Långmaren

Boningshusets interiör är återställd i det skick den hade under 1940-talet. Gården brukades till 1967 då Landstinget övertog Nynäs marker. Idag är byggnaderna och gårdens närmaste omgivning är skyddat byggnadsminne och ingår i Nynäs naturreservat.

Under sommarsöndagarna är det "öppet hus" på gården med enklare kaffeservering och guidningar. Här finns välhållna byggnader som boningshus, ladugård, höns-, gris- och fårhus.

Ivar Karlsson, gårdens sista arrendator, blev känd för att han var en av de sista lantbrukarna i Sverige som enbart använde oxar som dragkraft på gården, någon traktor skaffade man aldrig. Som bevis för detta finns ett cirkelformat spår i marken när oxarnas vandring drev ett tröskverk.

Långmaren brukades med skiftesbruk, där åkrarna tidvis lades i träda. Här finner därför man exempel på många växter som förr var karakteristiska för jordbrukslandskapen men som blivit alltmer ovanliga.

Läs mera

Länkar

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...