Skärva herrgård


  • Till start: 378,3 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Karlskrona 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

Herrgården är en av svenska 1700-talets mest särpräglade arkitektur. Ritades av och uppfördes för varvsamiralen Fredric Henric af Chapman. Vacker park och drivs även som B&b. Del av Världsarvet.

Skärva herrgård

Skärva Herrgård är en av det svenska 1700-talets mest särpräglade arkitektoniska skapelser. Herrgården uppfördes under åren 1785–86 som lantboställe för varvsamiralen Fredric Henric af Chapman. af Chapman själv ritade anläggningen i samarbete med generalamiral Carl August Ehrensvärd. Herrgården omgärdas av en vacker engelsk park med ett tempelliknande lusthus från början av 1790-talet.

Runt Karlskrona finns en krans av mindre herrgårdar, som växte fram samtidigt med staden. Fr o m slutet av 1600-talet köpte borgare, ämbetsmän och officerare enskilda bondehemman i byarna runt Karlskrona. Genom att köpa flera gårdar skapade de sammanhängande lantegendomar. Dessa fungerade både som jordbruk som levererade till Flottan och som sommarboställen.  Lantbostället Skärva, som uppfördes av Fredrik Henrik af Chapman på 1780-talet, representerar dessa lantegendomar.

Text Visit Blekinge

Läs mera

Länkar

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...