Skottvångs gruva


  • Till start: 55,4 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Mariefred 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

Skottvångs gruva har levt i symbios med närliggande Åkers styckebruk. Gruvområdet kan man bese på egen hand eller guidas under sommaren. På sommaren är värdshuset öppet för mat och dryck ofta med liveunderhållning.

Skottvångs gruva

Skottvångs gruva är en del i Åkers bergslag. Värdshus, guidning och musikscen sommartid. Här finns ett museum som öppettiderna refererar till men man kan med fördel besöka andra tider med.

Redan från 1000-talet finns spår efter gruvbrytning i Åkers Bergslag. Då var det fråga om grunda dagbrott. På 1200-talet inleds brytning av malm i Skottvång men först några hundra år senare torde vi kunna tala om en gruva, dvs. att man tagit sig ned djupare än de äldre grunda dagbrotten, skärpningar, som oftast bara var några meter djupa. Med smärre avbrott fortsatte sedan brytningen i Skottvångs gruva till 1921, då denna gruva, som den första av Åkers Bergslags tre gruvor, lades ned. Bara tre år tidigare hade en järnväg för malm- och virkestransporter blivit klar till Skottvång.  

När brytningen upphörde var man nere på ett djup av 245 meter under markytan. Skottvångs gruva var en förhållandevis torr gruva, det tog 20 år efter brytningen upphört innan gruvan var vattenfylld.

I de gamla byggnaderna som är kvar idag finns bland annat en restaurang. Bredvid lavtornet finns ett nyuppfört gruvmuseum. Sörmlandsleden passera förbi Skottvång och har här vindskydd och grillmöjligheter. Genom Östra Sörmlands Gruvförening finns övernattningsmöjligheter.

För mer information se: hemsida för Skottvångs Grufva med värdshus m.m. och www.osgf.se (Östra Sörmlands Gruvförening).
 

Läs mera

Länkar

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...