Storforsen...


  • Till start: 734,8 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Älvsbyn 
  • Avgift: Nej 
Storforsen...
Stor karta

Måste upplevas. Storforsen är Europas största obundna fors som faller 60 m de sista två km. Man kan ta sig ut till ramper och stå invid eller ovan forsande vatten. Nedanför forsen ligger ett hotell med stugby och camping varifrån vandring leder till forsen.

Storforsen

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...