Bexells talande stenar


  • Till start: 408,5 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Varberg 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

Alfred Bexell var en säregen man som lät rista visdomsord i skogarna nära Åkulla. Bexells bostad inne i Varberg är en av stadens vackrare trähus.

Bexells talande stenar

I Åkulla bokskogar öster om Varberg finns flera hundra sentenser inristade i olika stenblock och i klippväggar. Här har även namn på mer än 500 namn på personer av olika grad av berömmelse. Inskriptioner skapades i slutet av 1800-talet av lantbrukaren och riksdagsmannen Alfred Bexell.

Samtliga texter är skrivna med versaler och den påminner mycket om den som använts på gamla romerska monument.

Alfred Bexell var en framtidsman inom jordbruket och utnyttjade moderna och effektiva metoder och hans framgångar och stora engagemang gjorde att han blev vald till riksdagsman. Hans bostad i Varberg är en av stadens vackraste.

Läs mera
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...