Bispbergs gruva.


  • Till start: 170,9 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Säter 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

Gruvlaven står kvar som den såg ut när driften lades ner 1967. Vasaschaktet kommer sig av kungen som satte fart på gruvdriften i området. Gruvhålet är fullt badbart och har liten sandstrand.

Bispbergs gruva

På platsen har gruvdrift pågått sedan medeltiden men det krävdes kunglig hjälp för att få driften att ta fart. Gustav Vasa var i stort behov av pengar för att rusta upp landet och gruvdrift prioriterades. Gruvlaven från 1899, vilket är överbyggnaden till gruvschaktet, bär namnet Vasalaven och schaktet heter Vasaschaktet.

 

Gruvan anses vara en av Sveriges bäst bevarade järngruvemiljöer. Gruvdriften höll på ända till 1967.

 

En bit ifrån gruvlaven ligger gruvhålet vilket är fullt badbart och har även en liten sandstrand.

Läs mera
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...