Bräcke ängar naturreservat.


  • Till start: 319,6 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Åmål 
  • Avgift: Nej 
Bräcke ängar naturreservat.
Stor karta

Bräcke ängar naturreservat är ett enormt vackert kulturlandskap med böljande sluttningar. Vill man vandra så finns två vandringsleder att följa.

Bräcke ängar

Bräcke ängar är ett enormt vackert kulturlandskap med böljande sluttningar.

Naturreservatet Bräcke ängar ligger på sluttningarna mot Bräcketjärnet. Här har man bevarat det äldre kulturlandskapet. Genom slåtter och bete har man bevarat de många och skiftande landskapselementen.

Bräcke Ängar har en näringsrik jordmån tack vare den lättvittrade lerskiffern. Många års slåtter har hållit landskapen öppna och banat väg för den artrika floran. Blomsterprakten är störst under våren då gullvivor, vitsippor, blåsippor, och underviol blommar. Här finns också ett rikt fågelliv.

Det finns gott om hamlade träd vilket innebär att samtliga grenar har beskurits med jämna intervall för att man ska få foder till djuren. Det ger träden en speciellt form.

Vill man vandra lite längre finns två vandringsleder, Bräckestigen och Bräcketorpstigen som beskrivs på uppsatta informationsskyltar.

Läs mera
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...