Fågelsundet


  • Till start: 141,3 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Älvkarleby 
  • Avgift: Nej 
Fågelsundet
Stor karta

Fågelsundet är en i det närmaste intakt fiskeby från tidigt 1800-tal, tillika Upplands största fiskeläge. Det är som ett friluftsmuseum där man fritt kan gå runt.

Fågelsundet

Detta är Upplands största fiskeläge på vackra Hållnäshalvön.  Fågelsundet finns belagt på kartor sen 1757 men de intressantaste byggnaderna är från 1800-talets första hälft. Här finns även lämningar av hamnlägen från medeltiden.
 
Som i ett friluftsmuseum kan man fritt gå runt och titta på knuttimrade sjöbodar, landbodar och kokhus. På skyltar kan man läsa om byggnaderna. Mellan sjöbodarna finns gistvallar med torkställningar där man förr hängde nät och garn på tork.

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...