Huvudsta gård o slott


  • Till start: 4,3 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Solna 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

Här smiddes det ränker. (Man planerade för något hemligt). Det var här ute som adelsmännen planerade mordet på Gustav III. Ett vackert herrgårdsområde med många välbevarade byggnader vid Ulvsundasjön.

Sevärdhet 1 av 4

Huvudsta gård

Sniffa, så anar du kanske doften av forna tiders tobaksodlingar och brännvinsbryggeri. Idag bedrivs konferensverksamhet i herrgården, som ursprungligen byggdes åt en rysk ambassadör efter ryska ritningar.

Uthusen

Samtliga uthus är från 1818-1825 och det var Johan Wibom som byggde om och nyuppförde samtliga uthus. Statarbyggnaden, stall- och ladugårdslängorna, vagns- och uthuslängor, iskällare och inte minst brännvinsbränneriet som var i drift ända till 1863.

I anslutning till Huvudsta gård ligger en rad uthus där det ömsom sjuder av liv. Några ladugårdslängor är kontor och stallet är idag precis vad det var avsett för.

Huvudsta gamla slott

Gäst- och festhuset från 1750 kallas även Mördarslottet, då Anckarström, Ribbing & Co planerade mordet på Gustav III här. Flyttades till nuvarande läge 1834. Är idag ett daghem samt festlokal att hyra.

Augustendals fritidspark

Änkesätet från 1850-talet används idag som bas för parklek i Solna kommuns regi. Lekpark, 4H-gård, café och gräsplan för bollspel.

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...