Ivars kulle.


  • Till start: 421,7 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Halmstad 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

En friliggande begravningshög från bronsåldern eller järnåldern som ses från E6 där den reser sig sju meter över fälten utanför Halmstad.

Ivars kulle

Den ungefär 7 meter höga kullen Ivars kulle är en gravhög från bronsåldern, ca. 1000 f.Kr. Vid en utgrävning på 1970-talet hittades fem gravar. Själva gravhögen är 4 meter hög och 40 meter i diameter och är i sin tur belägen på en naturlig höjd skapad av inlandsisen.

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...