Ivars kulle...


  • Till start: 421,7 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Halmstad 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Visa på karta

En friliggande begravningshög från bronsåldern eller järnåldern som ses från E6 där den reser sig sju meter över fälten utanför Halmstad.

Ivars kulle

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...