Kårsta by


  • Till start: 37,0 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Vallentuna 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

Kårsta är en vacker by med rik historia i Vallentunas jordbruksbygder. Roslagsbanan går hit och det finns mycket fint att se. 

Kårsta by

Kårsta kyrka uppfördes på 1400-talet men ersatte en äldre kyrka uppförd i trä. Sakristian är den äldsta delen och uppförd under 1200-talet. I västra kyrkgaveln finns en runsten inmurad "Alrik lät resa stenen och göra bro".

Kyrkan ligger tätt omsluten av Kårsta bys välbevarade bebyggelse. Förutom bostadsbebyggelse finns här två skolbyggnader, en från 1848 och en från 1915. Här bredrevs skola ända fram till 1982 då skolverksamheten flyttade över till en nybyggd skola i Kårsta.

Hela byn runt Kårsta kyrka har av länsmuseet blivit utpekad som omistlig ur kulturmiljösynpunkt.

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...