Kulturpromenad Sicklasjön runt.


Gamla gårdar, värdshus och sommarvillor kantar vägen runt Sicklasjön som tar dig på en resa från 900-tal till 1940-tal. Turen är även en Hälsans stig.

  • Till start: 4,4 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Sickla 
  • Avgift: Nej 


Kulturpromenad Sicklasjön runt.
Stor karta
Sevärdhet 1 av 8

Stora Sickla gård och Sickla allé

Sicklasjön har fått sitt namn efter en av Nackas mest tongivande gårdar, nämligen Stora Sickla gård. Men det finns tyvärr inte många spår kvar av gården. Huvudbyggnaden uppfördes på 1790-talet och låg precis vid sjön där man idag finner Fredells byggvaruhus, den förstördes av en brand 1989. Kvar finns dock Sickla allé, som en gång i tiden var uppfarten till gårdens tomt. De äldsta skriftliga beläggen för gårdens existens är från medeltiden, men man tror att det kan ha funnits historia ännu längre tillbaks i tiden. När gravfält i närheten grävdes ut 1966 hittade man gravgåvor från 900-talet.

Fd huvudkontor Svenska Fläktfabriken

Den höga tegelbyggnaden i Sickla allé färdigställdes 1959 som huvudkontoret för Svenska Fläktfabriken. 2004 byggdes det om till flerbostadshus. Efter att Saltsjöbanan kom till på 1890-talet blev Sicklaområdet attraktivt för industribelastningar. På Sickla industriväg låg bland annat Atlas Copcos verkstadsindustri och Cascos limfabrik. Idag rymmer de byggnaderna annan verksamhet, bland annat Nacka kulturcentrum i Dieselverkstaden.

Lilla Sickla gård

Denna gård är välbevarad och har anor från åtminstone 1600-talet. Förutsättningarna för jordbruk var dåliga på platsen men bäckfåran som ligger precis intill gården gav möjlighet till kvarnverksamhet. Det finns noteringar om en kvarn på 1500-talet. På 1700-talet anlades ett bomullstryckeri på huvudgården Stora Sickla och ett mindre verk anlades vid Lilla Sicklas bäckfåra. Här fanns både vattenkraft och goda utskeppningsmöjligheter.

Lusthus och Filosofens grav

I den engelska parken vid Lilla Sickla gård (Lill-Sickla), på en udde vid sjön, står ett åttkantigt lusthus. Troligen är det från sent 1700-tal eller tidigt 1800-tal då trenden med denna typ av trädgårdar kom till Sverige. I parken finns även ett gravmonument som kallas Filosofens grav och omges av en halvcirkel av dubbla lindar.

Troligtvis kommer gravnamnet från 1700-talsfilosofen Jean Jacques Rousseau som begravdes i en engelsk park norr om Paris. Men denna grav innehåller tre personer: prostinnan Catharina Charlotta Pontin (1780-1868), dottern Carolina Henrika Matilda Pontin (1810-1877) samt en yngre person som inte har identifierats. Sickla gård ägdes under slutet av 1800-talet av protokollsekreteraren L.C. Pontin. Det romantiska gravmonumentet rymmer hans mor Catharina och syster Carolina.

Läs mera

Nynäs – gamla Nacka värdshus

I de två gula husen söder om Nackanäs, precis vid Nackanäsbrons södra fäste fanns det tidigare en värdshusrörelse. Krogverksamhet startade vid platsen som kallas Nynäs under 1600-talet, och flyttades sedan till Nackanäs runt 1860. Byggnaden brann sedan ner på 1960-talet.

Vid näset mellan Sicklasjön och Järlasjön sträckte sig den urgamla farleden och vinterleden (över is) från skärgården till Stockholms vintertull. De två byggnader som finns kvar har en tydlig 1800-talskaraktär, men huvudbyggnaden som kallas Stora Nynäs kan ha delar av en äldre byggnad.

Väster om huvudbyggnaden ligger en långsträckt lusthussalong (Lilla Nynäs) som uppges ha tillkommit på 1820-talet då ägaren ville göra stället mer attraktivt för "bättre folk".

Läs mera

Nysätra

På en parkliknande udde mot Sicklasjön ligger denna före detta sommarvilla som uppfördes 1874 av häradshövding Karl Barthelson. På denna tid trafikerades sjön av ångbåtar från Stockholm vilket gjorde stränderna attraktiva för sommarvillebebyggelse.

Nysätra är ett välbevarat exempel på en villa i så kallas schweizerstil, och omges med murade terrasser och äldre lövträd. Området runt omkring var tidigare odlingsmark och torpbebyggelse som tillhörde Stora Sickla gård. På 1920- och 1930-talen började det dock byggas fler bostadshus på platsen.

Funkisradhus, Trollebo

Två av folkhemsepokens mer kända arkitekter Sven Backström och Leif Reinius ritade detta radhusområde 1943, beläget sydost om det gamla industriområdet nära Sicklasjön. Radhusområdet vid Gillevägen består av tre radhuslängor grupperade kring en gård som öppnar sig ner mot Sicklasjön. Byggnaderna är välbevarade och har ett avskalat formspråk typiskt för funktionalismen.

Sickla Strand

1947-1948 tillkom detta bostadsområde som var tänkt som hyreshus för Atlas Copcos anställda. Bebyggelsen består av ett antal smalhus placerade i en sluttning ner mot Sicklasjön och området präglas av en uppdelning mellan bostadsmiljö, trafikmiljö och natur/rekreation. Husen är ritade av arkitektbröderna Tore och Erik Ahlsén som även är kända för Årsta centrum. Speciellt för båda ställena är de dekorativa fasadutsmyckningarna i geometriska mönster.

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...


Hammarbytoppens utsiktsplats
Det är lite kämpigt att ta sig upp för skidbacken men värt besväret, för utsikten är enorm. Hammarby sjöstad, Sickla, Nacka strand, Södermalm och Globenområdet.
OrtBjörkhagen
Hammarby sjöstad
PROMENAD. Längs vattnet i en av stans nyare stadsdelar som tidigare var hamn, industriområde och skrotupplag. Sjöstans södra del är utanför tullarna men räknas ändå till innerstan. Promenadstråk i Stockholm. Fina platser i Stockholm. Fina ställen i Stockholm.
OrtStockholm
Svindersviks gård.
Ett sommarhus från mitten av 1700-talet vid Svindervikens södra strand. Räknas till Sveriges bäst bevarade rokokoanläggningar. Fika göra man på Café brygghuset.
OrtNacka
Danviks strandväg.
PROMENAD - Se vackra byggnader med rik historia i det gamla hospitalsområdet. Turen går både längs Svindersviken och Saltsjön och utsikten är fantastisk. Promenadstråk i Stockholm. Fina platser i Stockholm. Fina ställen i Stockholm.
OrtNacka
Nackas industrier i ny skepnad.
Gamla industriområden brukade förut förknippas med buller, rök och farliga miljöer. Men idag är dess områden populära som bostäder och kontor samt att ha som gedigen kärna när nya bostäder uppförs. Ofta låg de nära vatten så det blir ofta vackra sjölägen och strandpromenader....
OrtNacka
Fåfängan
Med den utsikten kan det vara värt att betala mer än en hundring för en räkmacka. Fåfängan har en 360 graders utsikt över Stockholm och öppet året om.
OrtSödermalm