Madesjö hembygdsmuseum.


  • Till start: 315,7 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Nybro 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Visa på karta

I Nybro ligger hembygdsmuseet i gamla kyrkstallarna som är Sveriges näst längsta träbyggnad. Man har föremål så gamla som stenåldern och föremålen i uppbyggda miljöer som skola och lanthandel.

Madesjö hembygdsmuseum

Madesjö hembygdsmuseum 

Upptäck ett av Sveriges största hembygdsmuseer, inrymt i de gamla kyrkstallarna i Madesjö! Kyrkstallarna är idag Sveriges näst längsta träbyggnad och museet innehåller mer än 7.000 föremål. ordnade i olika miljöer som tillsammans på ett såväl pedagogiskt som estetiskt sätt åskådliggör bygdens historia. 

 

Museet innehåller bland annat en innehållsrik lanthandel. Många, fler än 5000, av föremålen kan du också betrakta i vår bilddatabas på Digital Kultur. Museet är öppet 19 juni – 2 september, kl 13-17, stängt måndagar och i midsommar 22-23 juni. Bokade grupper även andra tider. 

 

I stallarna kan du se tusentals föremål arrangerade i olika miljöer, t ex en gammal handelsbod, skogsbruk, lantbruk, tvätt, begravning, fotoateljé, glas, textil, skola, Lärarinnerummet, Madesjöduken m m 


Entreavgifter, 60 kr/person. När museet är stängt kan det öppnas för grupper efter kontakt. Det är svalt i museet, så klä dig varmt. Museet drivs på ideell basis genom hembygdsföreningen.

 

Historia

 

Madesjö var till både befolkning och yta en stor socken. Det behövdes stallplatser till de oxar, kor och hästar som en del av kyrkobesökarna använde som dragdjur för kyrkskjutsen. Bönderna byggde först fristående stallar i ängarna runt kyrkan;  i mitten av 1800-talet fanns det cirka 150 stallar utspridda runt kyrkan. 

 

För att skapa ordning och reda i byggnationen och i det brännvinsdrickande som förekom i stallarna, så beslöt man 1865 att stallarna skulle rivas och istället skulle enhetliga stallängor uppföras. 1879-1880 var byggnationen klar, då fanns det stallängor på sju sidor av de fyra vägar som möts vid Madesjö kyrka. Djuren stod i stallarna, vagnarna stod parkerade utanför. I ett av stallen fanns Madesjös första kommunalkontor.

 

Behovet av stallarna minskade under 1900-talet, cyklar och bilar kom istället. Örsjölängan revs 1939. Under krigsåren och de kalla vintrarna i början av 1940-talet försvann tre av stallängorna för att användas som pannved.


Idag finns tre längor kvar, de tidigare ägarna har skänkt stallar med nycklar till hembygdsföreningen. Två av längorna används idag som hembygdsmuseum och den tredje längan, Norra stallängan används vid speciella tillfällen som stallslöjdarna på sommaren, julmarknad med mera.

 

Text: Hembygdsföreningen.

Läs mera
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...