Norra Malma naturreservat


  • Till start: 65,1 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Norrtälje 
  • Avgift: Nej 
Norra Malma naturreservat
Stor karta

Reservatethar ett av länets största bestånd av grovstammiga ekar. De gamla ekarnas håligheter är värdefulla för fågellivet och för fladdermöss.

Norra Malma naturreservat

Reservatet består av en ekhage som rymmer ett av länets största bestånd av grovstammiga ekar. De gamla ekarna har gott om håligheter och är värdefulla för fågellivet och för fladdermöss. Fem olika arter håller till i reservatet så kvällstid får man ducka när de sätter fart ut i natten. När det är säsong blommar stora ängar av blåsippa, gullviva och vårlök, en fröjd för ögat! I närheten ligger Erkenbadet och Vikingabyn Storholmen.

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...