Stenehed fornminnesområde.


  • Till start: 384,8 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Munkedal 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

Här finns sammanlagt tre typer av fornlämningar från järnåldern. Bautastenar, en skeppssättning och ett gravfält. Bautastenarna är inte så storslagna men dess unikitet är hur de placerats.

Stenehed fornminnesområde

Vid Stenehed ligger ett järnåldersgravfält med högar, resta stenar, en skeppssättning och en domarring. Men framförallt finns här även en av landets märkligaste fornlämningar. Det rör sig om nio bautastenar som är resta på en lång rad. Det var ursprungligen elva eller tolv stenar och de ökar jämt i storlek och höjd från 1,4 m i norr till 3,3 m i söder. 

 

Stenraden kan ha uppförts som någon form av kalender ungefär som stencirklarna i Stonehenge. Placeringen på rad gör dem så unika.

 

Man kan inte datera stenraden exakt men vanligtvis är denna typ av grav till mellan år 400-600.

Läs mera
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...