Valön naturreservat


  • Till start: 399,6 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Tanum 
  • Avgift: Nej 
Valön naturreservat
Stor karta

Valön naturreservat ger rika möjligheter till bad och fiske och naturupplevelser lätt tillgängligt bara några hundra meter från parkeringen.  Ängsmarker med stor artrikedom tack vare kalkrik jord.

Valön naturreservat

Valön naturreservat ger rika möjligheter till bad och fiske och naturupplevelser lätt tillgängligt.

Från parkeringen tar man sig fem hundra meter längs vidsträckta strandängar ned till strandbad och de branta klippstränderna.  På de högre belägna ängsmarkerna med inslag av skaljord med mycket kalk finner man en örtrik torrängsvegetation samt en rad kalkkrävande mossor.

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...