Ramsvikslandet...


  • Till start: 405,4 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Sotenäs 
  • Avgift: Nej 
Ramsvikslandet...
Stor karta

Ramsvikslandet har fina badställen och vandringsleder. Landskapet domineras av stora klippområden, med omväxlande ljunghedar, mindre våtmarker och ängar. Här finns camping och vandrarhem. 

Ramsvikslandet

Ramsvikslandet har fina badställen och vandringsleder. Landskapet domineras av stora klippområden, med omväxlande ljunghedar, mindre våtmarker och ängar.

Ängarna har en flora med stor artrikedom och olika slags vadarfåglar som även ses i de grunda vikarna. 

Ramsvik är egentligen en halvö som blev separerat från fastlandet med Sotekanalen. Bygget av kanalen var ett beredskapsarbete för de arbetslösa stenhuggarna under 30-talet. Idag kommer man över hit via en svängbro.

Den östra delen mot Sotekanalen är frodig och grön med betesmarker medan den västra är kalt och kargt så att inte ens knappt lavar växer. I de karga klipporna av röd bohusgranit ser man spår av inlandsisens framfart i form av jättegrytor, rundhällar, isräfflor och svallad morän.

På Ramsvikslandet finns camping och vandrarhem.

Läs mera
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...