Upplandsmuseet.


  • Till start: 63,4 Km 
  • Stopp:
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

Fyra våningar fyllda av kunskap om Uppsala och Uppland. Mitt i Fyrisån. Främst Uppsala stads historia och om uppländsk forntid under 5000 år.

Upplandsmuseet

Man inriktar sig på den Uppländska kulurhistorien och kulturarvet och att föra kunskap om det vidare. Många föremål speglar den uppländska allmogekulturen och folkkonsten men även viktiga delar av länets industrihistoria samt äldre byggnadshistoria. Genom fortlöpande arkeologiska utgrävningar utökas samlingarna med föremål från förhistoria och medeltid. Här finns även en museibutik med café.

Museet flyttade hit 1959 efter en tids magasinering efter att ha varit inhyst i Gustavianum. Byggnaden heter Akademikvarnen och den nuvarande kvarnen uppfördes åren 1766-68 men här har man haft kvar sedan 1200-talet och tidvis ägd av kyrkan.

Fri entré.

S:t Eriks Torg 10, Uppsala
018-16 91 00

Läs mera

Länkar

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...