Bornsjön naturreservat


  • Till start: 22,8 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Södertälje 
  • Avgift: Nej 
Bornsjön naturreservat
Stor karta

Bornsjön gav tidigare Stockholmarna sitt dricksvatten. Men nu är sjön fridlyst så man får inte bada men dock vandra runt den 11 km långa naturstigen med 45 infoskyltar.

Bornsjöns naturstig

Bornsjön var Stockholmarnas leverantör av dricksvatten tills 1920 då sjön blev fridlyst och Mälaren tog över. Man får alltså inte bada i sjön, däremot är man välkommen att besöka området runt och enklast genom att vandra naturstigen som totalt är 11 kilometer lång.

Det är inte bara naturupplevelser längs stigen utan även en rad äldre byggnader och fornlämningar. För fågelintresserade är strövområdena perfekta då de skygga Storlomsfåglarna häckar runt sjön.

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...