Bruno Mathsson center.


  • Till start: 335,3 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Småland 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

En av de mest framträdande och berömda svenska möbelformgivarna genom tiderna är Bruno Mathsson. Han föddes i Värnamo och idag visar Bruno Mathsson International möblerna i det glashus som han lät bygga i anslutning till sitt barndomshem.

Bruno Mathsson center

Sitt bekvämt i Pernilla och Karin, skapade av Bruno Mathsson

En av de mest framträdande och berömda svenska möbelformgivarna genom tiderna är Bruno Mathsson. Han föddes i Värnamo och idag visar Bruno Mathsson International möblerna i det glashus som han lät bygga i anslutning till sitt barndomshem.

Med en lång snickartradition i släkten tog Bruno Mathsson snickerikonsten till nya höjder. Hans fascinerades av möjligheterna som fanns i att utveckla möblernas form och funktion i symbios med hög träteknisk kvalitet. Han utvecklade ett eget formspråk och möblerna föll inte alla i smaken på en gång. Specialbeställda stolar till väntrummen på Värnamo lasarett fick "öknamnet" Gräshoppan och var så illa omtyckta av personalen att de efter en tid ställdes undan på vinden. Genombrottet lät dock inte vänta på sig och "Gräshoppan" togs i bruk.

Sittandets mekanik och världsutställningar

Bruno Mathsson studerade noga sittandets mekanik, bl a genom att själv sätta sig i en snödriva för att låta den sittkurva som formades ge inspiration och underlag för formgivningen. Böjträ och sadeljord är återkommande material i hans möbler. Hans tanke var att få fram bekväma sittmöbler utan att använda resårer och stoppning.

År 1937 på världsutställingen i Paris fick Bruno Mathsson ta emot ett Grand Prix för sin säng Paris och det internationella genombrottet följde sedan. Han fick leverera möbler till Museum of Modern Art i New York och deltog i flera världsutställningar.

Att hans möbler är tidlösa vittnar det intresse som möblerna fortfarande röner. Samtidigt som de ställs ut på museer betraktas de som moderna, fräscha och funktionella och pryder många svenska hem.

Sommarhem av glas och guidningar

Under en längre vistelse i USA inspirerades Bruno Mathsson till att bygga glashus som väckte stor uppmärksamhet. Ett av glashusen är nu den utställningshall som finns i Värnamo och andra är den villa som finns i Tånnö och det sommarhus som finns i Frösakull utanför Halmstad. 

Text: Visit Småland

Läs mera

Länkar

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...