Forsviks bruk


  • Till start: 224,4 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Karlsborg 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

I Forsvik har industrier funnits i sexhundra år från vattendriven stångjärnshammare till mekanisk verkstad. Ett litet museum visar brukets historia som drevs av en kvinna under 40 år på 1700-talet.

Forsviks bruk

I över sexhundra år har det funnits industrier i Forsvik av olika slag. Till en början var det såg, hammare och kvarn drivna med vattenkraft.

På slutet av 1600-talet drev fallet en stångjärnshammare. Från 1800-talets mitt bytte bruket inriktning och man lät uppföra en mekanisk verkstad och Forsvik blev Skaraborgs läns första verkstadsindustri.

I det gamla träsliperiet har man ett litet museum som visar Forsviks historia genom tiderna. Bildspel, föremål och modeller berättar om människorna och tillverkningen vid bruket. Särskilt stort fokus görs att visa på kvinnans roll i ett brukssamhälle vilket inte görs så ofta. Bruket drevs bland annat av en kvinna, Elisabeth Cronström, i 40 år under 1700-talet.

Här kan man även se ångbåten Erik Nordevall II som är en kopia av Erik Nordevall vilken sjösattes 1836 och sjönk 1856. Vraket hittades på Vätterns botten 45 m ner och där nere gjordes måttagningar för att kunna bygga kopian.

Kafé finns i den gamla mjölnarbostaden där Kafé Ada serverar kaffe med dopp!

Västarvet/Forsviks Bruk
Bruksvägen 2, Forsvik
Telefon: 010-4414365

Läs mera

Länkar

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...