Gladhammars gruvor


  • Till start: 203,1 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Småland 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

Gladhammarsgruvorna tillhör de äldsta i landet och det kan man läsa om på info-tavlor. Djupa gruvhål och mäktig utsikt. De har med kortare och längre uppehåll bearbetats under en lång tid. Öppet alla dagar året om. Fri entré.

Gladhammars gruvor

Gladhammarsgruvorna tillhör de äldsta i landet. De har med kortare och längre uppehåll bearbetats under en lång tidsrymd.

Vid arkeologiska undersökningar 2009-2011 har man funnit att någon form av brytning och metallhantering har funnits så tidigt som på 1100-talet. Järnmalm bröts från år 1525 och en hytta för järnframställning fanns vid Torsfallsån ett år senare. Kopparmalm började brytas på 1560-talet då greve Svante Sture får höra talas om att järnmalmen vid Gladhammar var så uppblandad med koppar och svavel, det vill säga kopparkis, att järnet i praktiken var odugligt.

På plats finns information om gruvornas historia och fikaplats. Det finns en kortare vandringsled som tar dig förbi gruvorna och ner till sjön. För dig som vill vandra längre går Tjustleden förbi.

Öppettider:  Alla dagar, hela året

Fri entré

Text: Visit Småland

Läs mera

Länkar

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...