Indalsälvens delta naturreservat.


Där Indalsälven ringlar sig ut i Bottenhavet finns Sveriges största kustdelta. Vandra längs sandbankarna och över två hängbroar för att efter en km nå det populära badet vid Smackgrundet. Rikt fågelliv.

  • Till start: 355,7 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Timrå 
  • Avgift: Nej 


Indalsälvens delta naturreservat

Vid Indalsälvens mynning i Timrå finns Sveriges största kustdelta. Hela deltabildningen är cirka 15 kvadratkilometer stor och en mindre del söder om E4 är avsatt som naturreservat.

 

Historik

Ett litet delta fanns redan i början av 1700-talet, men det växte till dramatiskt sommaren 1796. Då tömdes Ragundasjön av "Vildhussen" och även Döda fallet i Ragunda kom till. Det tog fyra timmar för den upp till 20 meter höga flodvågen att nå havet. Älven är reglerad sedan 1956 med flera kraftverksdammar och numera sker mest en omfördelning av sand och lerpartiklar inom deltat.

Den mest aktiva delen av deltat är utanför Sörån vid Måsgrundsholmen där en viss påbyggnad sker. Indalsälvens stränder är också beroende av de variationer som finns i havets vattenstånd. Nivån i havet kan variera upp till en dryg meter beroende på vindar och tryckförhållanden.

 

Flora och fauna

Deltat är således ett verk av både geologisk utveckling och mänsklig påverkan. Området är av stort värde för naturvården och botanister, mykologer, ornitologer, paddlare, badgäster och fiskare får alla sitt lystmäte i en vacker och särpräglad natur. Fisket är bra med sik, havsöring, lax och harr och fiskekort finns att köpa på ortens mackar.

 

Deltat har flera naturtyper varav de ur naturvårdssynpunkt mest värdefulla är lövskogarna, de grunda vikarna och sandbankarna. I lövskogen finns till exempel sällsynta violer som underviol och skuggviol men också ett rikt fågelliv med flera arter av sångare, ortolansparv och mindre hackspett. Lövskogarna får sköta sig själv och tack vare det blir det gott om gamla och döda träd vilket gynnar mångfalden bland insekter och kryptogamer. I övergången mot stränder finns stora ytor som täcks av starkt doftande porsbuskar.

 

De grunda vikarna är viktiga uppväxt- och födosöksområden för havslevande och stationära fiskarter till exempel harr och sik. I de grunda vikarna ses också drillsnäppor och strandpipare som söker föda och ofta ses rovfåglar som fiskgjuse och jorduggla.

 

De otaliga sandbankarna som ändrar skepnad och plats beroende på vattenstånd och flöden är viktiga för en grupp växter i deltat. Här finns Sveriges största bestånd av det sällsynta klådriset, en buske som blommar med rosa blommor på försommaren och har vindspridda frön som kan sprida sig miltals. Tillsammans med klådris växer en grupp typiska sandmarksväxter som käringtand, getväppling och sydknutnarv. Lite blötare finns den sällsynta ävjepilörten och rikliga mängder av ävjebrodd och den lilla fetbladsväxten fyrling.

 

Vägbeskrivning

Vägen till deltat går från E4 vid Y:et och på Lövudden finns parkeringsplatser. De yttre delarna av deltat med den populära badstranden på Smackgrundet nås via två hängbroar och en promenad på cirka en kilometer.

 

Text: Timrå kommun.

Läs mera
Indalsälvens delta naturreservat.
Stor karta
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...


Skeppshamnsleden...
RUNDTUR. Här görs en avstickare från E4 för att nå ut till skärgården österut. Söråkers gård, Tynderö kyrka, Holmö, orten Åstön med samman namn som ön där Skeppshamn ligger längst ut.
OrtTimrå
Alnön runt...
RUNDTUR: Att åka runt Alnön erbjuder många sevärda platser och vacker bilväg. Flera fina badstränder och fiskeläget Spikarna. Avslutas med fördel på Vindhem för god mat.
OrtSundsvall
Norra Berget - Sundsvalls friluftsmuseum.
Här finns ett fint friluftsmuseum som visar hur Medelpad såg ut förr med historiska byggnader, djur och odlingar. Högst upp på berget finns även ett utsiktstorn. Restaurang och flera fik.
OrtSundsvall
Södra Stadsberget...
Den spänstige kan vandra upp på toppen men det går bilväg upp till toppen och fantastiska utsikten där Hotell Södra Berget ligger, där man kan äta eller ta något att dricka.
OrtSundsvall
Restaurang Vindhem.
En sjökrog med vällagad mat av det finare slaget. Stor veranda i anslutning till småbåtshamnen och en liten badstrand intill.
OrtSundsvall
Sundsvalls riviera.
Med start i Svartviks industriminne går färden rakt österut förbi härliga stränder och fiskelägen ända ut till Lörudden.  
OrtSundsvall