Wifstavarfs brukssamhälle.


  • Till start: 353,7 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Timrå 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

Ett litet brukssamhälle med herrgård, brukskontor, spruthus (nuvarande kapell) och arbetarbostäder. Klassat som riksintresse. Verksamhet har bedrivits sedan 1797 och gör så än idag. 

Wifstavarfs brukssamhälle

Den första industriverksamheten på Wifstavarf grundades 1797 som skeppsvarv men övergick 1852 till sågverk. 1907 startade sulfitfabriken och sedan 1961 finns här ett pappersbruk. Brukssamhället kring Wifstavarf visar på ett levande industrisamhälle med en obruten industrihistoria. 

 

Miljön ger en god inblick i äldre tiders samhällsplanering och varierande byggnadsskick. Här finns herrgården, brukskontor, spruthus (nuvarande kapell) och arbetarbostäder. Bruksmiljön är klassad som riksintresse för kulturmiljövården och har bevarandeskydd. 

 

Runt omkring finns fina strövområden och en liten gästhamn. Föreningen, Wifstavarfs Historia, kan efter bokning guida på området.

Läs mera

Länkar

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...