Järla sjö och Järla gård


  • Till start: 5,7 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Nacka 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

Järla sjö är ett av de senare av gamla industriområden som fått nya bostäder samt sett industrilokaler tas över av annan mer modern verksamhet. Ett mysigt litet område man kan spankulera runt den vackra gården och husen vid vattnet. Ett skönt område där man kan botanisera intryck.

Sevärdheter under turen

1. Järla sjö 2. Järla gård
Sevärdhet 1 av 2

Järla sjö

Här bjuds man på ett område som gått igenom många skeden. Redan kring år 900 omnämns Järla då det gick en vikingaled här. Järla Herrgård hade tidigare en stor och pampig park men är dag minimerad till gräsmattor kring byggnaderna. Framför gården står en staty av mjölkförsäljerskan Pilt-Carin som ansågs vara en av Europas vackraste kvinnor (läs mer på statyn!) .

På 1800-talet så byggdes det industrifastigheter för bland andra de Lavals ångturbiner och Winborgs ättiksfabrik. På senare år har det byggts vackra bostäder och en strandpromenad vid sjön. Gå gärna ut på piren med gamla AGA-fyren.

Järla gård

Man vet att platsen varit bebodd redan på 900-talet och gården omnämns på 1400-talet i Stockholms arkiv. Både Sten Sture den äldre och Gustav Vasa har ägt gården, men bara för att arrendera ut egendomen.

1676 då gården fick säterirättigheter (skattefrihet) så uppfördes nuvarande mangårdsbyggnad. På 1760-talet lät gårdens ägare, tillika direktör i Ostindiska kompaniet, Johan Henrik Lefebure bygga till huvudbyggnaden och lägga till flyglar samt förskönade parken.

I parken står en skulptur av mjölkerskan Pilt-Carin som var från Dalarna arbetade på gården på 1830-talet. Hon lär ha varit så vacker att när hon sålde mjölk inne i Stockholm blev det folksamlingar.

På slutet av 1800-talet sålde man av mark för exploatering, främst för industri och först var Lavals Ångturbin AB (senare Alfa Laval). Idag är gården hjärtat i det nybyggda området Järla sjö.

Läs mera
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...