Kalmar konstmuseum.


  • Till start: 313,8 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Kalmar 
  • Avgift: Ja 
Kalmar konstmuseum.
Stor karta

Ett av Sveriges mest omskrivna konstmuseer och man fokuserar på samtida konst. Guidning ingår i entréavgiften under högsommar och söndagar. 

Kalmar konstmuseum

Mitt i Kalmar ligger ett av Sveriges mest omskrivna konstmuseer. Det är ett mycket samtida konstmuseum, inriktat på att väcka och vrida på frågor som rör människors framtid och regionens utmaningar.

Utställningarna tar växlande fasta på det mest lokala, inte sällan utifrån delar av samlingarna och den rika skatt som finns i Designarkivet. Samtidigt presenteras regelbundet samtidkonst från såväl Sverige som de länder och kulturer som Kalmarbygden haft kontakt med under seklens gång - i krig liksom som i fred.

Museets profil har väckt mycket uppmärksamhet och räknas som en av de mest intressanta svenska konstinstitutionerna. Museets målsättning är att vara en mötesplats för reflektion, diskussion och nya intryck, att fungera som en röst i den offentliga debatten och att utgöra en kulturell motor i Kalmarregionen. Därför finns även en omfattande pedagogisk verksamhet för barn och unga. Guidade visningar ingår i entréavgiften, varje dag under högsommaren, annars varje söndag.

Kalmar konstmuseum ordnar också programverksamhet som konstnärssamtal, föreläsningar och seminarier kopplade till utställningarna – Och på fredagarna är det fri entré.

Text Visit Småland

Läs mera
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...