Kalmar.


En historisk stad som förlorade sin betydelse i och med att Sveriges gräns flyttades söderut. En magnifikt vacker stadskärna och det fantastiska Kalmar slott som höjdpunkter.

  • Till start: 314,0 Km 
  • Stopp: 10 
  • Ort: Kalmar 
  • Avgift: Ja 


Kalmar.
Stor karta
Sevärdhet 1 av 10

Kalmar slott

Det sägenomspunna slottets historia sträcker sig 800 år tillbaka i tiden. Under lång tid var Kalmar Slott en betydelsefull försvarsanläggning, som kallades rikets nyckel på grund av sitt strategiska läge. Då gick gränsen om Danmark bara några mil söder om staden. Idag kan du följa med på spännande upplevelseguidningar, besöka slottets utställningar och låta barnen följa med på äventyr med slottsmusen Petit.

Kalmar Slott fick sitt nuvarande utseende under 1500-talet, då Vasakungarna Gustav, Erik XIV och Johan III byggde om medeltidsborgen till ett renässanspalats med inredningar enligt kontinentalt mönster.

Redan tidigare hade slottet spelat en viktig roll inom nordisk politik bl a som mötesplats för undertecknandet av Kalmarunionen 1397, en händelse som firades under hela jubileumsåret 1997.

Läs mera

Länkar

Krusenstiernska Gården

När Du närmar dig Krusenstiernska gården möts Du först av ett högt plank. Detta plank är något av det mest grundläggande för hela anläggningen eftersom en trädgård som denna från början var helt privat och skulle stå som ett slutet rum.

Alla andra stora trädgårdar i stadsdelen var ännu vid sekelskiftet omgärdade med dylika plank. Det ligger en mycket gammal tradition bakom detta arrangemang. Redan på medeltida bilder kan man återfinna sådana slutna träd- eller blomstergårdar.

Här i trädgården kan Du njuta en kopp kaffe från serveringen eller medtag egen matsäck. Innanför det röda planket finner Du en rymlig trädgård fylld av gamla valnöts- och fruktträd, bärbuskar och blommor, och framför brygghuset finns en örtagård med flera krydd- och medicinalväxter. Snäckor kantar gångarna, dekorativa möbler i gjutjärn är utplacerade och vid en liten vandring i trädgården finner man ett lusthus som fond för en av gångarna.

Byggnaden på trädgården är idag ett museum. När du kliver in på Krusenstiernska gården känns det som att du tar ett steg tillbaka i tiden. Huvudbyggnaden är bevarad intakt sedan 1800-talet och är ett exempel på hur den lägre aristokratin bodde. Huset är fyllt med saker från olika epoker och länder. Allt är arvegods och föremål som familjen samlat under flera generationer. Många av möblerna är gustavianska, men här finns även exempel på barock och rokoko. Krusenstiernska gården är också känd för sitt fina ostindiska porslin.

Adress: St. Dammgatan 9, Kalmar

Text: Visit Småland

Läs mera

Länkar

Gamla stan

Det medeltida Kalmars stadskärna, som idag kallas Gamla stan, ligger precis intill Kalmar Slott. Här finns fortfarande välbevarad 1700- och 1800-talsbebyggelse som inbjuder till kultur-historiska promenader.

En brand 1647 ödelade i stort sett hela denna stadsdel. Därefter beslutade de styrande i Kalmar att flytta staden till Kvarnholmen.

Efter mycket påtryckningar flyttade sedan befolkningen och där den gamla stadsdelen låg började borgarna bygga upp lustgårdar för sommarbruk.

Gamla stan får, med sina slingrande gränder och åldriga små hus, dig att uppleva det verkligt gamla Kalmar. Här promenerar Du på egen hand eller tillsammans med en guide.

Text: Visit Småland

Läs mera

Stadsparken

Stadsparken, "Kalmars gröna finrum", ligger bredvid slottet och är en välbesökt oas som 1985 blev utnämnd till Sveriges vackraste stadspark. Parken anlades under åren 1877-1880 genom en donation av grosshandlare Johan Jeansson. Allmänheten visade en så stor glädje över parken att man lät resa en byst av den store donatorn. Denna byst är gjord av konstnären Arvid Källström, vilken även har utfört Springflickan, skulpturen som smyckar parkens damm.

Stadsparken har karaktären av en romantisk, engelsk park, där naturen har varit förebild vid utformningen. Mjuk linjeföring och med rikt innehåll av träd och buskar ger parken omväxlande öppna och slutna rum. Här finns ljusa och skuggiga partier som är typiska för den engelska parkstilen.

Från den romantiska stilen ser man många exotiska växtinslag, bl a Bambu, Kaukasisk Vingnöt, Magnolia, Tulpanträd och Valnöt. I Stadsparken ligger en restaurang med vacker utsikt över slottsfjärden. Från parkens scen, bredvid restaurangen, kan du kvällstid under sommaren lyssna på ett variationsrikt utbud av musik och andra arrangemang.

Blomstergatan som leder dig in från parkens huvudentré till restaurangen är väl värd en extra titt. Planteringen utmed blomstergatan ändrar form, färg och växter från år till år. Vid sidan av denna blomsterplantering finns två brokbladiga engelska almar vilka är mycket ovanliga i Sverige.

Vid parkens scen ligger Lusthuset vilken är en trädgårdspaviljong från mitten av 1700-talet. Denna blev flyttad hit från Rosénska trädgården i Gamla stan vilken ägdes av en av Carl von Linnés lärjungar, Johan Gustav Wahlbom.

Text: Visit Småland

Läs mera

Länkar

Kalmar konstmuseum

Mitt i Kalmar ligger ett av Sveriges mest omskrivna konstmuseer. Det är ett mycket samtida konstmuseum, inriktat på att väcka och vrida på frågor som rör människors framtid och regionens utmaningar.

Utställningarna tar växlande fasta på det mest lokala, inte sällan utifrån delar av samlingarna och den rika skatt som finns i Designarkivet. Samtidigt presenteras regelbundet samtidkonst från såväl Sverige som de länder och kulturer som Kalmarbygden haft kontakt med under seklens gång - i krig liksom som i fred.

Museets profil har väckt mycket uppmärksamhet och räknas som en av de mest intressanta svenska konstinstitutionerna. Museets målsättning är att vara en mötesplats för reflektion, diskussion och nya intryck, att fungera som en röst i den offentliga debatten och att utgöra en kulturell motor i Kalmarregionen. Därför finns även en omfattande pedagogisk verksamhet för barn och unga. Guidade visningar ingår i entréavgiften, varje dag under högsommaren, annars varje söndag.

Kalmar konstmuseum ordnar också programverksamhet som konstnärssamtal, föreläsningar och seminarier kopplade till utställningarna – Och på fredagarna är det fri entré.

Text Visit Småland

Läs mera

Castenska gården

Sadelmakare Castens och hans hustru Anna Hermansdotter byggde 1667 det bastanta trappgavelhuset på Storgatan 20. Allt sedan dess har det bedrivits handel i lokalen mot gatan och det är därmed en av landets äldsta butikslokaler.

För att göra sig riktigt odödliga beslutade sig paret Castens att hugga sina namn i sten ovanför dörren till den stora entrén, idag ingången till Gerdas te- & kaffehandel. Stenhuggaren lejdes in.

Christian Castens talade kalmaritiska. Så när Christian skulle tala om för stenhuggaren var det skulle stå på kartuschen ovanför dörren gjorde han det på kalmaritiska - det blev ”Christian Cerstens”. Med e istället för a och ett tillagt r, hantverkaren högg som han hört namnet. Felet och därmed det tidigaste beviset på kalmaritiskan har funnits kvar i mer än 335 år.

På gården finns bevarat stall från 1700-talet, gårdskafé på sommaren.

Adress: Storgatan 20 Kalmar                              

Text: Visit Småland

Läs mera

Kalmar domkyrka

Kyrkan som vid invigningen fick namnet Karls kyrka, påbörjades år 1660 av Karl X Gustaf, invigdes år 1682 under Karl XI och fullbordades år 1703 under Karl XII. Detta är däremot inte Kalmars äldsta kyrka. I den gamla staden invid slottet låg fram till 1670-talet en gotisk femskeppig kyrka, Storkyrkan.

Domkyrkans nuvarande exteriör är stramt klassicistiskt utformad med fyra uppdragna skärmfasader och fyra torn. Kyrkans arkitekt, Nikodemus Tessin d.ä., inspirerades av renässansens kyrkor i Rom och detta schema med tvåvåniga fasader i norr och söder är hämtat därifrån. Vid utformningen har Tessin bl a tagit hänsyn till kyrkotomtens långsträckta form, varför han skapade en bred fasad som famnar torget och leder besökaren till portalen i dess mitt. Domkyrkan har tre kyrkklockor, samtliga från 1600-talet och hämtade från den medeltida Storkyrkan.

Kalmar Domkyrka är en av de få oförändrade byggnaderna från vår stormaktstid. Interiören blev utformad enligt den evangelisk-lutherska läran med altaret som blickfång. Kyrkorummets inredning och inventarier återspeglar den svenska stormaktstiden med, gravar, epitafier och ett praktfullt barockaltare. Detta altare ritades år 1704 av Nikodemus Tessin d.y. och visar den treenige Guden: Fader, Son och helig Ande. Det äldsta fasta inventariet i domkyrkan är predikstolen, som skulpterades av bildhuggaren Baltzar Hoppenstedt vid mitten av 1600-talet. Den är överförd från den tidigare Storkyrkan. Korets golv utgörs av gravhällar från 1600- och 1700-talet och många av dem har ett stort konstnärligt värde. En dörr vid sidan av koret leder till Kristofferkoret, vilket är uppkallat efter Kalmar stads skyddshelgon, den helige Kristoffer. Kapellet används för enskild andakt och mindre gudstjänster.

Text: Visit Småland

Läs mera

Kalmar läns museum

Kalmar läns museum hittas i en ståtlig byggnad som en gång i tiden inrymt Kalmar Ångkvarn. Museet erbjuder utställningar året runt med Regalskeppet Kronan och Jenny Nyström som stående attraktioner. Därutöver skiftar tillfälliga utställningar om samhällsaktuella och kulturhistoriska ämnen.

Redan i museets entré möter du några av Kronans stora kanoner. I den stora utställningen kan du se några av de mest spännande föremålen upptagna från skeppet. Guldskatten, en del av batteridäcket och en modell över vrakplatsen visar skeppets storhet och dess tragiska öde.

Behöver ni en paus under besöket finns kafé Ångkvarnen där ni kan sitta och fika med utsikt över sundet.

Adress: Skeppsbrogatan 51 Kalmar 

Text: Visit Småland

Läs mera

Kalmar Sjöfartsmuseum

Längst ut på Kattrumpan, granne med gamla varmbadhuset, ligger Kalmar Sjöfartsmuseum. Ett fantastiskt mindre museum med artefakter från sjöfartens historia.

Kalmar Sjöfartsmuseum är en liten pärla i centrum av Kalmar som är väl värd ett besök av både ung och gammal. Har man tur så får man dessutom en guide som seglat på de sju haven och som kan berätta saltstänkta historier om livet till sjöss.

På Kalmar Sjöfartsmuseum finns tusentals nautiska föremål, skeppsmodeller, målningar och exotiska föremål från när och fjärran horisonter. Kalmar Sjöfartsmuseum har cirka 5000 föremål i samlingarna och det räknas som ett av de mest intressanta av landets mindre museer. Här finns flera rariteter och på museet strävar man efter att behålla den genuina atmosfären hos ett litet traditionellt sjöfartsmuseum. Det doftar tjära och havets brus hörs i snäckorna.

Förutom visningen av museet pågår ständigt insamling av föremål samt dokumentation av sjöfarten. Varje år får museet föremål som gåvor från enskilda och företag. Den lokala sjöfarten, rederier, fartyg, båttyper, Kalmar Varv, hamnen, stuveriet och sjöfolk från kalmarbygden är några av de områden som museet försöker att dokumentera.

De senaste årens stora arbete på sjöfartsmuseet har varit insamling av föremål, modeller och ritningar från Kalmar Varv. Sedan något år finns hela 1900-talets varvshistoria i Kalmar samlad på museet. Och allt arbete sker med hjälp av ideella insatser utan ekonomiskt stöd från något håll. Men i samband med olika projekt har Sjöfartsmuseet fått stöd från bl.a Riksarkivet, Kungafonden, Lions och från näringslivet.

Kalmar Sjöfartsförening bildades 1934 för att bevara minnen från sjöfarten vid Kalmarsund. 1942 donerade fru Martina Lundgren den fastighet i Kalmar där samlingarna inryms. Fastigheten och museet sköts av Stiftelsen Kalmar Sjöfartsmuseum och sedan 1942 har det varit öppet för allmänheten.

Öppettider: Sommaröppet alla dagar t o.m 31 aug, 11.00 - 16.00. Övriga året: söndagar 12.00-16.00

Adress: Södra Långgatan 81 Kalmar 

Text: Visit Småland

Läs mera

Länkar

Klapphuset

Det enda kvarvarande av Kalmars fyra klapp- och tvätthus och dessutom den enda återstående i hela Skandinavien.

Klapphuset öppnades den 15 april 1857 för allmänheten och har sedan dess varit i bruk. Från början fanns det bryggor där tvätten sköljdes men för bättre skydd mot vind och väder byggdes klapphus. Många människor använder än idag detta klapphus på Kattrumpan.

Klapphusets dörrar är öppna mellan den 1 maj till den 30 september, kl. 6 - 22.

Adress: Östra Vallgatan

Text: Visit Småland

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...


Kalmar konstmuseum.
Ett av Sveriges mest omskrivna konstmuseer och man fokuserar på samtida konst. Guidning ingår i entréavgiften under högsommar och söndagar. 
OrtKalmar
Kalmar läns museum.
Kalmar läns museum är mest känd för sin utställning om regalskeppet Kronan som förliste 1676 utanför Ölands kust samt konst av Kalmardottern Jenny Nyström, hon som gav jultomten ett ansikte.
OrtKalmar
Capellagården
I byn Vickelby ligger Carl Malmstens utbildning i möbelsnickeri samt trädgård som säljer ekologiskt odlade produkter. Kafé sommartid.
OrtMörbylånga
Vickleby.
Byn ligger längs en 800 m lång vacker vägsträcka där man kan beskåda byggnaderna i låg fart eller vandra fram. Del av Världsarvet Södra Ölands jordbrukslandskap.
OrtMörbylånga
Ismanstorps fornborg
Borgen är extremt välbevarad och har 95 intakta husgrunder. Borgen byggdes redan på 200-talet och beboddes ända till 600-talet. En storslagen plats.
OrtBorgholm
Halltorps gästgiveri- renoveras. Bevaka
Granne med VIDA konstmuseum ligger detta mycket bra hotell och restaurang som har bedårande vacker utsikt över Kalmarsund. Gästgiveriet är en bra bas för utflykter på hela Öland.
OrtBorgholm