Kulturresa i Valdemarsviks kommun...


En omväxlande och mycket intressant bilresa i Valdemarsviks inland. 

  • Till start: 151,1 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Valdemarsvik 
  • Avgift: Nej 


Kulturresa i Valdemarsviks kommun...
Stor karta
Sevärdhet 1 av 7

Valdemarsvik

En fantastisk sommarstad som är fotbollslegendaren Nils Liedholms födelsestad. Båtliv och krogar och fik i hamnen. Pittoreska byggnader varvas med industrimminen.

Rosariet är också värt ett besök. Är man väl här bör man fundera på att åka den vackra Grytvägen längs Valdemarsviken.

Café Kårtorp

Tryserum kyrkoruin och Loboklint

På en gruskulle vid Kyrksjön ligger ruinen efter Tryserums gamla kyrka, troligen uppförd på 1200-talet och ödelagd efter 1785, då den nya stora kyrkan i östra delen av socknen stod färdig. 

Nedanför ruinen ligger Tryserums gamla prästgård, med huvudbyggnaden uppförd på 1830-talet och flyglar uppförda på 1700-talet. Den norra av flygelbyggnaderna lär enligt traditionen ha uppförts av prosten Henric Jacob Sivers, för att inhysa hans stora samling av böcker och antikviteter. Sivers var en mäkta lärd herre, forskare, författare, kunnig läkare och apotekare. Han var dessutom far till Nils Henric Sivers, adlad Liljensparre och beryktad och fruktad som bl a polismästare i Stockholm och odödliggjord genom att han snabbt lyckades gripa gärningsmannen till mordet på Gustav III. Byggnaden innehåller idag Hembygdsföreningens samlingar. 

Strax norr om kyrkoruinen ligger en s k jättesten som en jätte skall ha kastat mot kyrkan från sitt tillhåll vid Loboklint då han inte tålde att höra kyrkklockorna. 

Loboklint vid Kyrksjöns västra sida är en utmärkt utsiktspunkt, där man kan blicka ut vida över socknen. Hänfördes av utsikten från klintens hjässa gjorde också författare K G Ossiannilsson (född 1875) när han var och friade hos prosten Arnmans dotter i prästgården. I sin dikt, På Lobo Klint, ingående i samlingen Hjärtat sjunger, skaldar han om utsiken från Lobo Klint.

Text Valmdemarsviks kommun.

Läs mera

Stinghult

Tryserums kyrkby

Tryserums kyrka nyuppfördes på sin nuvarande plats i "Snällebo boskapshage" år 1785 på initiativ av socknens patronus greve Gustaf Horn på Fogelvik, efter hårda stridigheter om byggnadsplats. Arkitekt var den gustavianska tidens kanske mest framstående, nämligen hovintendenten Jean Eric Rehn. Kykobyggnaden utgöres i öster av det Gyllenstiernska-Hornska gravkoret, som bl a innehåller kvarlevorna av frihetstidens främste stadsman, Arvid Bernhard Horn (1664-1742). 

Sydost om kyrkan nedanför landsvägen ligger ännu ett av de gamla kyrkstallarna bevarat.

Till miljön hör också gamla folkskolan och fattigstugan uppförda vid 1800-talets mitt. Den senare inrymmer numera Tryserums hembygdsgård.

Läs mera

Långrådna Kultur & Gästgiveri

Skeppsgården och Östra Eds kyrka

Skeppsgården är som namnet antyder en gammal lastage- och handelsplats. Den vid skolan belägna s k Skeppsgårdsvillan uppfördes 1908-10 av bankdirektör K A Wallenberg och har sedermera bl a tjänstgjort som prästgård.

Öster om Edsviken ligger Ö Eds kyrka. Ö Ed har tidigare utgjort en del av Eds socken men 1607 fick befolkningen i östra delen av Eds socken sitt första egna lilla träkapell. På 1700-talet ansågs detta lilla kapell för litet och för dåligt och ersattes av en större kyrka uppförd i tegel som stod färdig 1785. Denna kyrka brann ner 1958, och i den nuvarande som stod färdig 1960 har man till viss del utnyttjat de gamla kyrkomurarna.

Kyrkans tornspira är krönt med en lotskutter, en symbol för skärgårdsförsamlingen, men också en symbol för kyrkans uppgift att lotsa på färden över tidens hav. I direkt anslutning till kyrkan ligger Åsviks herrgård omgiven av park och tuktade betesmarker med ovanligt grova och vackra ekar. Herrgårdsbyggnaden är uppförd på 1830-talet och godset har idag en av länets största mjölkkobesättningar.

Läs mera
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...


Café Kårtorp...
Café Kårtorp är ett mycket populärt stopp vid E22, Valdemarsvik men är också ett trevligt utflyktsmål. Här serveras vår egen mat med många lokala inslag och endast hembakat kaffebröd.
OrtValdemarsvik
Gusums bruk och kyrka...
OrtValdemarsvik
Gryt
Gryt är utposten mot fantastiska Gryt skärgård med Harstena som riktmärke. 
OrtValdemarsvik
Fågelviks borgruin.
Detta är en ruin efter en medeltida riddarborg som har ägts av Karl Knutsson Bonde som regerade Sverige i hela tre omgångar. På den tiden gick havet ända hit. Dackes folk brände borgen 1542.
OrtValdemarsvik
Ämtö naturreservat
Reservatet är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet. 
OrtValdemarsvik