Tryserums kyrkby och hembygdsgård...


  • Till start: 156,6 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Valdemarsvik 
  • Avgift: Nej 


Tryserums kyrkby

Tryserums kyrka nyuppfördes på sin nuvarande plats i "Snällebo boskapshage" år 1785 på initiativ av socknens patronus greve Gustaf Horn på Fogelvik, efter hårda stridigheter om byggnadsplats. Arkitekt var den gustavianska tidens kanske mest framstående, nämligen hovintendenten Jean Eric Rehn. Kykobyggnaden utgöres i öster av det Gyllenstiernska-Hornska gravkoret, som bl a innehåller kvarlevorna av frihetstidens främste stadsman, Arvid Bernhard Horn (1664-1742). 

Sydost om kyrkan nedanför landsvägen ligger ännu ett av de gamla kyrkstallarna bevarat.

Till miljön hör också gamla folkskolan och fattigstugan uppförda vid 1800-talets mitt. Den senare inrymmer numera Tryserums hembygdsgård.

Läs mera
Tryserums kyrkby och hembygdsgård...
Stor karta
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...


Café Kårtorp...
Café Kårtorp är ett mycket populärt stopp vid E22, Valdemarsvik men är också ett trevligt utflyktsmål. Här serveras vår egen mat med många lokala inslag och endast hembakat kaffebröd.
OrtValdemarsvik
Kulturresa i Valdemarsviks kommun...
En omväxlande och mycket intressant bilresa i Valdemarsviks inland. 
OrtValdemarsvik
Långrådna Kultur & Gästgiveri...
Kurser, konserter och boende i en stimulerande miljö i det gamla gästgiveriet från mitten av 1800-talet.
OrtValdemarsvik
Gryt
Gryt är utposten mot fantastiska Gryt skärgård med Harstena som riktmärke. 
OrtValdemarsvik
Bokö naturreservat...
Bokö naturreservat ligger norr om Valdemarsvikens mynning.
OrtValdemarsvik
Vandring genom Åsvikelandet och Torrö naturreservat
Om du vill vandra med havsutsikt är den här turen för dig. Här kan man uppleva den unika skärgårdsnaturen och ett rikt fågelliv. Man vandrar ömsom på stig och grusväg. ...
OrtValdemarsvik