Tryserums kyrkby och hembygdsgård...


  • Till start: 156,6 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Valdemarsvik 
  • Avgift: Nej 


Tryserums kyrkby

Tryserums kyrka nyuppfördes på sin nuvarande plats i "Snällebo boskapshage" år 1785 på initiativ av socknens patronus greve Gustaf Horn på Fogelvik, efter hårda stridigheter om byggnadsplats. Arkitekt var den gustavianska tidens kanske mest framstående, nämligen hovintendenten Jean Eric Rehn. Kykobyggnaden utgöres i öster av det Gyllenstiernska-Hornska gravkoret, som bl a innehåller kvarlevorna av frihetstidens främste stadsman, Arvid Bernhard Horn (1664-1742). 

Sydost om kyrkan nedanför landsvägen ligger ännu ett av de gamla kyrkstallarna bevarat.

Till miljön hör också gamla folkskolan och fattigstugan uppförda vid 1800-talets mitt. Den senare inrymmer numera Tryserums hembygdsgård.

Läs mera
Tryserums kyrkby och hembygdsgård...
Stor karta
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...


Långrådna Kultur & Gästgiveri...
Kurser, konserter och boende i en stimulerande miljö i det gamla gästgiveriet från mitten av 1800-talet.
OrtValdemarsvik
Vandring genom Åsvikelandet och Torrö naturreservat
Om du vill vandra med havsutsikt är den här turen för dig. Här kan man uppleva den unika skärgårdsnaturen och ett rikt fågelliv. Man vandrar ömsom på stig och grusväg. ...
OrtValdemarsvik
Ämtö naturreservat
Reservatet är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet. 
OrtValdemarsvik
Korpberget och Vadstuguberget.
Högt ovanför sjön Åsunden, 185 m för att vara ungefärlig, ligger Korpberget och det lite högre Vadstuguberget. Vid Korpberget finns rester av en fornborg. Kombinera med besök på Valön.
OrtKinda
BP nostalgimack i Björkfors.
BP Nostalgimack med interiör från 1955 då den öppnades och var i bruk till 1983. 2001 invigdes macken till Nostalgimuseum och är idag inredd som den såg ut på 1950- och 60-talen.
OrtKinda