Kung Björns hög - Hågahögen


  • Till start: 62,3 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Uppsala 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

Dessa kungshögar är inte lika kända som dem i Gamla Uppsala men de har en attraktionskraft och hit drar Uppsalabor för romantiska möten och kanske en picknick. Denna spännande miljö daterar till bronsåldern c:a 1000 f kr.

Hågahögen - Kung Björns hög

Hågahögen är en spännande historisk plats att besöka. Högen, ca 50 meter i diameter och 7 meter hög, är en stormansgrav från Bronsåldern och runt 3000 år gammal. De funna gravgåvorna är bland de förnämsta från nordisk bronsålder. Hågahögen kallas i folkmun för Kung Björns hög efter en mytomspunnen sveakung som sades ha haft levt och haft sin gård i Håga på Vikingatiden. Han sägs ligga begravd i högen.

Söder om Hågahögen ligger ett mindre gravfält med runda stensättningar och högar, i närheten finns även lämningar efter två kulthus från samma tid. Hit kan du ta med dig en picknickkorg och slå dig ner på berghällarna i den blomsterrika hagen. Tittar du närmare på hällarna ser du repor som inlandsisen gjort för länge sedan.
 

Läs mera
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...