Kvekgården.


  • Till start: 62,9 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Örsundsbro 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

Detta byggnadsminne från sent 1700-tal och 1800-talets första hälft kan besökas närsomhelst. Kvekgården har hållits i samma skick sedan 1864. För att gå in i byggnaderna se öppettider.

Kvekgården

Kvekgården är en mycket väl bevarad äldre gård som fortfarande ligger kvar i sitt ursprungliga läge. Idag är det klassat som byggnadsminne och är ett välbesökt friluftsmuseum. Stugorna är öppna på sommarhalvåret men det är värt besöket hit andra tider.

Gården består av tio byggnader från sent 1700-tal och 1800-talets första hälft. Gården har kallats Kvekgården, OL-Jans gård eller Lottas gård i Kvek och är en gammal Upplandsgård från senare hälften av 1700-talet. OL-Jan, eller Olof Jansson föddes föddes på gården 1782. OL-Jan och hans fru Anna-Lisa fick 10 barn varav 6 uppnådde vuxen ålder. Charlotta, Lotta, föddes 1829 och när han dog tog hon då Lotta Lundevall över 1864 och bodde kvar på gården till sin död 1926 då gården var i samma skick. 

Därefter renoverades den på 1930-talet. Tidigare hade taken halmtak men eftersom det var brist på råghalm har de vasstak idag. Husen är knuttimrade och saknar både färg och panel vilket illustrerar en sk gråbondes gård.

Byggnaderna:
Mangårdsbyggnaden
En sammanbyggd länga i vinkel mot mangårdsbyggnaden består av matbod, drängstuga, sädesbod och slöjdbod, svinhus, lagård och hölada.
Övriga byggnader: fägård, stall, loge, spannmålsbod, fähus, vaktarstuga och vebod.

Entré: 30 kr

Läs mera

Länkar

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...