Malmö söderut från Västra hamnen till Klagshamn...


En biltur längs sundet som med fördel kan tas med cykel. Med start inom blickfånget för Turning Torso går resan ned till nästa landmärke, Öresundsbron. Flera härliga stopp på vägen.

  • Till start: 513,3 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Malmö 
  • Avgift: Nej 


Laddar..
Stor karta
Sevärdhet 1 av 6

Västra Hamnen

Västra hamnen är en konstruerad stadsdel bestående av utfyllnader i vattnet norr om den ursprungliga strandlinjen. Detta har man gjort sedan 1770-talet då Inre hamnen utvidgades åt norr och väster.

Kockums varv låg här på 1870-talet. Stadens tidigare landmärke Kockumskranen stod här men såldes till Sydkorea och blev ersatt som landmärke av Turning Torso.

Här har det legat en Saab-fabrik under några få år på mitten av 1980-talet men senare flyttade Malmömässan hit. Det var där som den kanske mest omtalade bomässan, Bo01 höll till. Den blev startskottet för hela stadsdelens omdaning.  Många arkitekter var inblandade vilket gav en mångfald och en småbåtshamn byggdes också.

På Universitetsholmen ligger bland annat Malmö högskola och Lärarhögskolans nya hus. Det som mest drar folk är strandpromenaden och utsiktsplattformen där man även byggt Scaniabadet.

Läs mera

Ribersborgsstranden

Ett stort och härligt bad med friluftsområde där du både ser Öresundsbron och Turning Torso. Bäst sommartid men malmöborna lockas hit hela året för promenader och umgänge. 

Trots att det är en två kilometer lång sandstrand med skyddande dyner och en ännu större gräsmatta så kan det bli fullt här på detta omåttligt populära bad. Det är långgrunt här men flera bryggor gör det lätt att också komma ut på djupare vatten.  Duschar, toaletter, kiosker och restauranger.

Det finns ett kallbadhus och det var tack vare ett sådant det började badas här 1899 då ett nytt kallbadhus invigdes och fick namn efter stadsdelen Ribersborg. En storm förstörde dock hela anläggningen 1902 och det fick byggas upp på nytt. Sedan 2009 är det helt nyrenoverat med vedbastu, spa, massage, café och restaurang.

Läs mera

Gamla Limhamn

Sibbarpstranden

Sibbarps strand ligger söder om Ribersborgsstranden och inte särskilt långt från Öresundsbrons fäste.

Sibbarpsstranden är en varierad och stor strand, med camping, kallbadhus, badbryggor och stora ytor för picknick, både i solen och i skuggan. Vill du bada finns möjlighet att gå i från vatten och hoppa från bryggor. Till höger om Sibbarps kallbadhus, närmast Malmö, finns en mindre strandstrand med skyddade stenar i vattnet. Den här stranden är grund och är lämplig för de mindre barnen. Till vänster om kallbadhuset, närmast Öresundsbron, finns flera badbryggor och stora gräsmattor att ha picknick på.

Campingplatsen ligger lite närmre Öresundsbro fästet. Här finns både servering och en minigolfbana. I närheten av campingplatsen finns även en större vik "barnviken". " Barnviken har dessvärre haft dålig vattenkvalitet i flera år, så vi avråder från bad där.

Självklart finns det också toaletter på Sibbarp.

Grillplatser för många
På Sibbarp finns det grillplattor och tio stycken grillytor med sand, avsedda för engångsgrillar. Dessa "sandöar" är hela 2,40 m i diameter. Här kan man sitta många och grilla.

Sibbarps historia
Stadsträdgårdsmästare Åke Steen genomförde Sibbarps badpark enligt Erik Welins och Erik Bülow-Hübes planer från 1946. Detta var ursprungligen en jättelik avstjälpningsplats med stenar från cementindustrin och den förvandlades efterhand till ett populärt rekreationsområde.

Buss, cykel och andra transporter
Det går bra att åka buss och cykla till Sibbarp. Tar du bilen så finns det två parkeringsplatser i anslutning till badplatsen. En av parkeringsplatserna når du via Strandgatan och den andra ligger beläggen vid "barnviken", som finns vid campingplatsen.

Text: Malmö stad

Läs mera

Öresundsbrons utsiktsplats

Klagshamn

I slutet av 1800-talet strandade två gotländska fiskare i sundet och blev undsatta på strandängarna söder om Malmö. Hur sann skrönan är vet ingen riktigt, men enligt den ska fiskarna ha berättat för storbonden Lars Hermodsson om omgivningens rikedomar. Precis som hemma hos dem räckte det ju med att sparka på marken för att se hur rik på kalk den var.
 
Hermodsson började med att gräva ut det första kalkbrottet vilket blev inledningen till en storslagen industriepok. 1903 invigdes vad som då var Sveriges modernaste cementfabrik och för att kunna frakta ut produkterna byggdes en långsmal halvö ut i sundet där man anlade en djuphamn. Halvön skapades med utgrävt restmaterial från kalkbrotten, s.k. skrotsten. Lera till cementproduktionen utvanns först utanför Lund, sedan grävdes denna ut direkt utanför cementfabriken.
 
En ny ort, Klagshamn (en sammanslagning av Västra Klagstorps hamn) växte upp med arbetar- och direktörsbostäder, krog och serviceinrättningar. En fiskehamn anlades söder om den gamla djuphamnen. Men storhetstiden tog slut 1938 då all industriproduktion lades ner. Fabriker och andra byggnader revs eller började förfalla. Frånsett en tillfällig soptipp på 1960-talet och anläggandet av ett reningsverk är de följande decennierna kända som den "sovande perioden" i ortens historia.
 
I början av 1990-talet byggdes det första, större bostadsområdet i södra delen. Detta följdes i början av 2000-talet av flera andra och idag är Klagshamn en av de mest attraktiva bostadsorterna i Malmö kommun med en kraftigt ökande folkmängd. Av de gamla industribyggnaderna har den gamla kalkugnen renoverats till originalskick och förvaltas idag av Malmö museer medan cementfabriken fått förfalla.
 
Växter och djur har efter hand invaderat den långsmala utfyllnadsmassan som vi idag kallar Klagshamnsudden. I det stora kalkbrottet häckar skägg- och gråhakedopping samt brun kärrhök. Det första (idag kallat lilla) kalkbrottet är en fristad för flera arter av groddjur. Skyddade arter som blå svärdslilja, orkidéer och flera arter dagfjärilar har funnit sig väl tillrätta i de kalkrika markerna och området är en viktig lokal för rastande fåglar.
 
Udden är mycket populär bland friluftsälskare, här finns en ryttarförening med stor ungdomsverksamhet, surfklubb och aktiv hamnförening för att tillgodose dessa intressen. Den välbesökta badstranden längst ut på nordsidan får påfyllning varje år med några ton finkornig havssand för att behålla sin kvalitet.

 

Text: Malmö stad

Läs mera
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...


Malmöhus och Malmö museer...
Här får man sitt lystmäte av Skånes historia i detta gamla och väl bevarade renässansslottet. Här finns även akvarium, utställning om natur och geologi samt teknik och sjöfart. Komplett samling museer.
OrtMalmö
Längs Söderslätts kust...
Rundtur som utgår från Malmö och följer kustvägen via Trelleborg till Ystad.
OrtMalmö
Ribersborgsstranden med kallbadhus.
Malmöbornas eget favoritbad där man både ser Turning Torso och Öresundsbron.  2 km lång sandstrand och stor gräsmatta. Duschar, toaletter, kiosker och restauranger. Kallbadhuset har spa , massage, vedbastu mm. 
OrtMalmö
St Gertrud.
St Gertrud är ett jättemysigt kvarter som består av tre gamla köpmansgårdar med 19 olika hus där man får en bild av stadslivet tedde sig under mer än femhundra år.
OrtMalmö
Moderna Museet Malmö
Moderna Museet i Stockholm har sedan 2009 en filial i Malmö.
OrtMalmö
Pildammsparken.
Vad som under medeltiden var Malmös vattenreservoar har idag blivit en fantastisk park och rekreationsområde.  Dess nyklassicistiska utformning gör den unik bland Nordeuropas parker.
OrtMalmö