Malmö - stadspromenad


En stad vars pulserande uteliv dragit internationella blickar till sig och ses som en given avstickare för besökare till Köpenhamn! Parker, stadens historiska centrum, en rad stadsdelar som blommat upp och nya Västra hamnen med Turning torso. Badstrand mitt i stan.

  • Till start: 512,8 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Malmö 
  • Avgift: Ja 


Malmö - stadspromenad
Stor karta
Sevärdhet 1 av 8

Dockan

Västra Hamnen

Västra hamnen är en konstruerad stadsdel bestående av utfyllnader i vattnet norr om den ursprungliga strandlinjen. Detta har man gjort sedan 1770-talet då Inre hamnen utvidgades åt norr och väster.

Kockums varv låg här på 1870-talet. Stadens tidigare landmärke Kockumskranen stod här men såldes till Sydkorea och blev ersatt som landmärke av Turning Torso.

Här har det legat en Saab-fabrik under några få år på mitten av 1980-talet men senare flyttade Malmömässan hit. Det var där som den kanske mest omtalade bomässan, Bo01 höll till. Den blev startskottet för hela stadsdelens omdaning.  Många arkitekter var inblandade vilket gav en mångfald och en småbåtshamn byggdes också.

På Universitetsholmen ligger bland annat Malmö högskola och Lärarhögskolans nya hus. Det som mest drar folk är strandpromenaden och utsiktsplattformen där man även byggt Scaniabadet.

Läs mera

Turning torso

Det kanske inte är det första man tänker på men namnet beskriver tanken att bostadshuset i Västra hamnen föreställer en människokropp (torso=bålen) i en vändande rörelse. De totalt 54 våningarna är uppdelade på nio kuber med fem plan i varje och vrider sig 90 grader från marken till toppen.

Världsberömde arkitekten Santiago Calatrava ritade och konstruerade och smakar det så kostar det. Bygget blev långt dyrare än beräknat och HSB som fortfarande äger byggnaden fick inte bostadsrätterna sålda utan fick hyra ut dem istället.

Från den 190,4 meter höga byggnaden kan man se Kärnan i Helsingborg en klar dag men det är få förunnat eftersom det enbart är öppet vid få speciella tillfällen. I Europa finns det bara två bostadshus som är högre, ett i Moskva 264 m och ett i Wroclaw på 212 m. 2005 blev Turning Torso utsedd till ”Världens bästa bostadsbyggnad” i Cannes och har inspirerat många arkitekter världen över. 

Läs mera

Ribersborgsstranden

Ett stort och härligt bad med friluftsområde där du både ser Öresundsbron och Turning Torso. Bäst sommartid men malmöborna lockas hit hela året för promenader och umgänge. 

Trots att det är en två kilometer lång sandstrand med skyddande dyner och en ännu större gräsmatta så kan det bli fullt här på detta omåttligt populära bad. Det är långgrunt här men flera bryggor gör det lätt att också komma ut på djupare vatten.  Duschar, toaletter, kiosker och restauranger.

Det finns ett kallbadhus och det var tack vare ett sådant det började badas här 1899 då ett nytt kallbadhus invigdes och fick namn efter stadsdelen Ribersborg. En storm förstörde dock hela anläggningen 1902 och det fick byggas upp på nytt. Sedan 2009 är det helt nyrenoverat med vedbastu, spa, massage, café och restaurang.

Läs mera

Malmöhus och Malmö museer.

Nordens äldsta bevarade renässansslott, Malmöhus med akvarium och utställningar om Skånes historia, naturens mångfald och geologi. Teknikens och Sjöfartens med bl a Idéplaneten och en riktig ubåt att besöka.

Malmöhus är nordens äldsta bevarade renässansslott. Slottet kan du guidas genom av audioguider

Erik av Pommern uppförde ett kastell här 1434 för att säkra Öresundstullen och delar av det finns kvar i det nuvarande slottet.

Här bodde de danska kungarna när de var på besök. Men efter att Skåne tillföll Sverige 1658 så gjordes det om till riksfästning mot Köpenhamn, fiendens huvudstad. Som många andra borgar blev de omoderna och senare kom det att användas som fängelse.

Malmö Museers akvarium kan man upptäcka  djurens fantastiska sätt att hitta mat, gömma sig eller luras. Möt fiskar, reptiler, spindlar och andra kallblodiga djur öga mot öga. Se Nemo och hans vänner från korallreven, fiskar utan ögon och giftormen med världens längsta huggtänder.

På Teknikens och Sjöfartens hus får den tekniskt intresserade sitt lystmäte mättat, här hittar du Idéplaneten där du kan lära dig nytt och uppleva magin i allt som finns i vardagen runt omkring dig. Här finns en riktig ubåt att besöka.

Läs mera

Slottsparken

I slutet av 1800-talet var Malmö ännu en liten stad. Den arbetande befolkningen var trångbodd med usla sanitära förhållanden. Rödsoten hade härjat. Med Kungsparken hade den borgerliga klassen — de välsituerade — fått sin prydnadspark. Men hur skulle man lösa rekreationsproblemen för småfolk och arbetare? Gång på gång föreslog stadsfullmäktige att man skulle anlägga en folkpark eller skogspark för ett mera otvunget friluftsliv.
 
Då Industriutställningen 1896 var över, hade man för avsikt att anlägga en park på området. Efter markbyten med Kronan, fick staden tillgång till militärens gamla övningsområde på norra delen av Hästhagen. (Kronan fick mark på södra delen, där man byggde Husarkasernen). Stadsträdgårdsmästare Wolff utformade planer på en ny park. Dessa ansågs emellertid föråldrade och amatörmässiga. Man bad den danske landskabsgartnern Edvard Glaesel uttala sig om dem. Han inlämnade ett mycket utförligt svar med egna förslag till förbättringar och fick därefter överta arbetet.
 
Det blev en mångsidig park med ytor för olika åldrars aktiviteter. Där kan man lära namnen på massor av fåglar från små skyltar, utöva allehanda sporter eller bara umgås. Vägsystemet är väl genomtänkt. En körväg leder i en mjuk kurvlinje genom grönskan. Från den utgår promenadgångar. Breda för större sällskap, smalare för mer intima promenader. Här och var finns välberäknade utsikter över parkens vattenytor. Terrängen omformades genomgripande och medvetet. Anläggningen var, när den invigdes år 1900, en av de mest allsidiga och genomtänkta stadsparkerna i landet.
 
Vatten spelar en stor roll i en park. Slottsparken byggdes upp kring vattenytor och konstgjorda bäckar. Vatten är alltså ett ledmotiv i Slottsparken Här finns en stor och en mindre damm, ett kärr med anlagd källa, som utformats som en japansk trädgård. Vid den stora dammens nordsida finns öppna gräsytor, på sommaren mycket utnyttjade för små utflykter och solbad. I talldungen bakom gräsplanen står Thomas Qvarsebos "Pojke med gäss".
 
Strax bredvid går Slottsmöllebron över till Mölleplatsen. Här, på resterna av bastion Stenbocken, står Slottsmöllan, en holländare som 1851 ersatte en äldre nerbrunnen stubbamölla. Mölleplatsen ägdes av Kronan till 1895, då Malmö stad övertog hela området. Möllan var i drift till 1942. Stadsfullmäktige beslöt 1946 att överlämna Slottsmöllan till Malmö Museum. 

Den centrala platsen i Slottsparken är Linnéplatsen. Denna monumentala festplats avslutas vid stora dammen med Carl Milles "Människan och Pegasus". Skulpturen är en replik av ett original som står i Des Moines, Iowa.
 
Miljön kring lilla dammen var hårt sliten när den renoverades 1991-92. Upprustningen inspirerades av de klippträdgårdar, som ofta var delar av de tidiga stadsparkerna. Sten växter och vatten blev därför grundtanken när man renoverade dammen.
 
Hjärtat i Slottsparken är Lördagsplanen. Den utnyttjas flitigt för samvaro, konserter och massor av andra arrangemang. Intill i kanalkröken mittför Kungsparkens utsiktsbalustrad, ligger en kvinna behagligt utsträckt, obekymrad om det rika folklivet runt omkring. Det är Gerhard Hennings "Liggende pige".
 
Mittför lilla dammen ligger den slottsliknande byggnad, som var stadens första egentliga museum. (Alldeles för stort tyckte somliga, när samlingarna flyttades dit från Latinskolans vind. När man flyttade till Malmöhus, var byggnaden sprängfylld). Även biblioteket fyllde lokalerna och tillbyggnaden "Ljusets kalender" är en pärla!

Text Malmö stad

Läs mera

Rådhuset

Byggår: 1546; 1863
Arkitekt: Peder Ipsen Murmästare; Helgo Zettervall
Byggherre: Stadens magistrat

I samband med att Stortorget lades ut på 1530-talet började man uppföra ett nytt rådhus vid torgets nordöstra hörn. Stadens magistrat hade under medeltiden haft sina lokaler i ett hus vid Östergatan. Stortorget och rådhuset kan tillsammans ses som arkitektoniska uttryck för den djärva politiska ambitionen hos borgarna i Malmö under renässansen. Byggmästare var Peder Ipsen Murmästare, som senare medverkade vid bygget av citadellet i Landskrona. 

År 1546 stod byggnaden, som var uppförd i tegel med burspråk och gotiska trappstegsgavlar, färdig att tas i bruk. Huset hyste bland annat den grandiosa "Knutssalen". De bäst bevarade partierna av rådhusets äldsta delar utgörs av källarvalven som idag rymmer en restaurang. Rådhuset har sedan 1500-talet varit föremål för ett flertal ombyggnader, men dess omfång mot Stortorget är i stort sett detsamma som under renässansen.

Under 1700- och 1800-talen utvidgades byggnaden mot öster, varvid också fasaden mot Stortorget förändrades. På 1860-talet, då nya kommunalförordningar infördes i Sverige och industrialismen tog fart på allvar i Malmö, omgestaltades rådhuset drastiskt efter planer av Helgo Zettervall. Fasaden omformades till holländsk renässansstil och även om huset aldrig haft en sådan fasad, menade Zettervall att så borde den ha sett ut ursprungligen. 

Rådhuset fick även en rikt utsmyckad interiör som till stora delar är bevarad. Stadens magistrat hade under lång tid även lokalt domstolsansvar. Dagens tingsrätt ligger bakom rådhuset vid Kalendegatan i en byggnad ritad av Sture Kelfve 1958. Kelfve inkorporerade valv från ett medeltida hus i källaren till det i övrigt helt moderna komplexet. /BMS

Text Malmö stad

Läs mera

Lilla torg

Lilla torg är stadens charmigaste torg och en populär mötesplats.  Torget som anlades 1592 som ett marknadstorg är idag ett torg med flera uteserveringar och mycket folkliv.

Torget kantas av byggnader från 1500-talet och framåt där Hedmanska gården som är en kringbyggd gård där det äldsta huset i korsvirke från 1500-talet och magasinsbyggnaden från slutet av 1800-talet det yngsta.

Ursprungligen var platsen mer eller mindre en grop som man efter utfyllnad kunde det börja användas som en utvidgning av Stortorget. Genom åren höll torget på att slukas av fast bebyggelse, bland annat en saluhall, men genom åren har den öppna ytan återtagits.

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...


Lilla torg
Ett torg som anlades redan 1592 är idag Malmös charmigaste torg och är fullt av uteserveringar och bjuder på rikt folkliv. Flera intressanta byggnader att beskåda runt torget.
OrtMalmö
St Gertrud.
St Gertrud är ett jättemysigt kvarter som består av tre gamla köpmansgårdar med 19 olika hus där man får en bild av stadslivet tedde sig under mer än femhundra år.
OrtMalmö
Moderna Museet Malmö
Moderna Museet i Stockholm har sedan 2009 en filial i Malmö.
OrtMalmö
Längs Söderslätts kust...
Rundtur som utgår från Malmö och följer kustvägen via Trelleborg till Ystad.
OrtMalmö
Ribersborgsstranden med kallbadhus.
Malmöbornas eget favoritbad där man både ser Turning Torso och Öresundsbron.  2 km lång sandstrand och stor gräsmatta. Duschar, toaletter, kiosker och restauranger. Kallbadhuset har spa , massage, vedbastu mm. 
OrtMalmö
Pildammsparken.
Vad som under medeltiden var Malmös vattenreservoar har idag blivit en fantastisk park och rekreationsområde.  Dess nyklassicistiska utformning gör den unik bland Nordeuropas parker.
OrtMalmö