Moderna Museet Malmö


Moderna Museet i Stockholm har sedan 2009 en filial i Malmö.

  • Till start: 513,2 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Malmö 
  • Avgift: Nej 


Moderna museet Malmö

Sedan december 2009 finns Moderna Museet på två platser – i Stockholm och i Malmö. Moderna Museet Malmö inryms i en av Malmös vackraste byggnader, John Smedbergs elektricitetsverk från 1901. Den är tillbyggd med en modernare, orange byggnad signerad Tham Videgård Arkitekter och som blivit Moderna Museet Malmös signum.

 

Moderna Museet är ett av Europas ledande museer för modern och samtida konst, med en samling från 1900-talet och framåt. Moderna Museet Malmö har ett självständigt utställningsprogram, här visas samtidens mest betydande konstnärer och moderna klassiker varvat med urval ur Moderna museets samlingar. Kopplat till utställningarna ges ett spännande pedagogiskt program för stora som små, samt en rik programverksamhet.

 

Moderna Museet är en statlig myndighet med det nationella ansvaret att samla, bevara, visa och förmedla modern och samtida konst. 

Text Moderna muset 

 

Om lokalerna.

Sekelskiftets industrilokaler utformades inte sällan i en monumental stil, ofta med en romantiserande medeltidskoppling. Elektricitetsverket från 1901, ritat av malmöarkitekten John Smedberg, är ett sådant exempel som genom bevarandeinsatser blivit en accent i stadsdelen. Funktionsändringen av industribyggnaden till konsthall 1987-90 innebar inte bara en arkitektonisk framgång utan också att Malmö blev en kulturell tillgång rikare. 

 

Efter stängningen av konsthallen Rooseum, väcktes den till liv genom beslut att lokalisera en filial till Moderna museet till f d Rooseum i Malmö. Arkitekternas angreppssätt har på ett förtjänstfullt sätt gett konsthallen mot Gasverksgatan ett nytt ansikte genom att addera (och komplettera) byggnaden med ett helt nytt uttryck. Komplementbyggnaden eller annexet har fått samma skala som grannbyggnaden och ger genom sin placering vid entrén en naturlig annonsering av verksamheten. Material- och färgvalet förstärker denna roll. Den orangefärgade perforerade plåten ger ett visuellt djup och både matchar och kontrasterar mot det ursprungliga fasadmaterialet — tegel. Samma perforerade plåt återkommer som takbeklädnad interiört. 

 

Arkitekterna har också ändrat rumsorganisationen genom att bl a dela upp den stora turbinhallen som förutom utställningsytor även fått en pedagogisk verkstad. Moderna museets filial i Malmö har också fått en större attraktion genom förnyelsen av platsmarken framför entrén som nu även erbjuder besökare både sitt.- och kaféplatser.

 

Moderna museet har nominerats till "Best new building in the world" i kulturkategorin för "World Architecture Festiva" som hålls i Barcelona under november 2010.

Arkitekt: Tham & Videgård arkitekter
Byggherre: Stadsfastigheter i Malmö
Byggår: 2009

 

Text: Malmö stad

Läs mera

Länkar

Laddar..
Stor karta
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...


Malmöhus och Malmö museer...
Här får man sitt lystmäte av Skånes historia i detta gamla och väl bevarade renässansslottet. Här finns även akvarium, utställning om natur och geologi samt teknik och sjöfart. Komplett samling museer.
OrtMalmö
Malmö
En stad vars pulserande uteliv dragit internationella blickar till sig och ses som en given avstickare för besökare till Köpenhamn! Parker, stadens historiska centrum, en rad stadsdelar som blommat upp och nya Västra hamnen med Turning torso. Badstrand mitt i stan.
OrtMalmö
Malmö - stadspromenad
En stad vars pulserande uteliv dragit internationella blickar till sig och ses som en given avstickare för besökare till Köpenhamn! Parker, stadens historiska centrum, en rad stadsdelar som blommat upp och nya Västra hamnen med Turning torso. Badstrand mitt i stan.
OrtMalmö
Pildammsparken.
Vad som under medeltiden var Malmös vattenreservoar har idag blivit en fantastisk park och rekreationsområde.  Dess nyklassicistiska utformning gör den unik bland Nordeuropas parker.
OrtMalmö
Ribersborgsstranden med kallbadhus.
Malmöbornas eget favoritbad där man både ser Turning Torso och Öresundsbron.  2 km lång sandstrand och stor gräsmatta. Duschar, toaletter, kiosker och restauranger. Kallbadhuset har spa , massage, vedbastu mm. 
OrtMalmö
Gamla Limhamn och Limhamns hamn...
Limhamns äldre bebyggelse är från slutet av 1800-talet med de pittoreska gatehusen. Vid fiskehamnen och småbåtshamnen finns bra krogar, t ex Limhamns fiskrökeri. Strandpark med promenad.
OrtMalmö