Munkängarna naturreservat


  • Till start: 280,6 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Götene 
  • Avgift: Nej 
Munkängarna naturreservat
Stor karta

Ett naturreservat som fått namnet från när området hörde till Vadstena kloster. Med många ädla lövträd är det under sommarhalvåret man bör ta sig hit. I slutet av maj blommar ramslöken.

Munkängarna naturreservat

Munkaängarna är ett sagolikt vackert område med ädla lövträd. Floran är särskilt rik på grund av den bördiga alunskiffern.  Namnet härrör från den tid när intilliggande Råbäck tillhörde Vadstena kloster

I parken ligger Mörkeklevsgrotta som är en källa med friskt vatten som bildats av havsvågor efter istiden.

Under försommaren tar sig många hit för att se ramslöken blomma. Det finns i sådan mängd att det doftar starkt av lök i området.

Man har låtit det växa fritt men med tiden kommer man behöva röja för att friställa månghundraåriga ekar och andra gamla lövträd som skadas av igenväxning och skugga.

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...