Norbergs gruvmuseum.


Norbergs gruvmuseum består av flera byggnader där två av dem har ”normalt” museimaterial medan resten är bevarade gruvmiljöer. En vandringsled går förbi mäktiga gruvhål.

 

  • Till start: 145,2 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Norberg 
  • Avgift: Nej 


Norbergs gruvmuseum

Mossgruveparken & Norbergs gruvmuseum.

Mossgruveparken är ett övergivet gruvfält med djupa och vattenfyllda dagbrott. Där bröts järnmalm från medeltid till 1900-talets början. En skyltad promenadväg leder genom parken.

Under Norbergs gruvmuseum finns ett djupt schakt för att ta upp vatten ur gruvorna.

Ett vattenhjul flera kilometer därifrån drev via en stånggång pumparna. I museet visas hur pumpningen gick till.

Den äldsta brytningsmetoden är att spräcka berget med eld, s k tillmakning. När krut, nitroglycerin och dynamit kom kunde man spränga. Borrteknik, verktyg och maskiner visas i museet.

Norbergsstrejken 1891-92 var en av den svenska arbetarrörelsens viktigaste strider, där många arbetare strejkade länge och med stark sammanhållning. Ändå blev det ingen seger. I museet får du veta mer om gruvarbetarfamiljernas liv.

Södra schaktets lave och Maskinhuset.

Södra schaktets lave är en byggnad som genom ett 180 meter djupt hisschakt står i förbindelse till gruvsalar under jord.

En lave hade till uppgift att skydda linor och andra anordningar som behövdes för att hissa upp malmen. Laven gav också skydd åt den som arbetade med att ta emot malmen och lasta om den.

År 1902 uppfördes den lave som står på platsen idag. Den byggdes i den tidens byggnadsstil. Schaktet är äldre och har haft andra överbyggnader tidigare. Idag är schaktet delvis igenfyllt. Från laven gick förr en bana där malmen fraktades i vagnar på räls till ett skrädhus. Där sorterades malmen på plockband. 

Maskinhuset byggdes år 1901. Från Maskinhuset till laven gick stållinor som drog upp malmhissen. I huset fanns maskiner och annan utrustning.

Text Norbergs kommun

Läs mera

Länkar

Laddar..
Stor karta
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...


Avesta Visentpark.
Visenten ingår i Avestas är en utrotningshotad ar av bison. Europas som tidigare fanns på Skansen i Stockholm. På bronsåldern fanns visenter i hela södra Sverige upp till Kolmårdens och Tivedens skogar.
OrtAvesta
Engelsbergs bruk...-världsarv.
Ett av världens viktigaste industriminnen och Engelsberg är lanets mest intakta. Man kan boka guidning eller bara vandra runt parken och byggnaderna men herrgården är privat.
OrtFagersta
Västanfors hembygdsgård och slussområde.
Västanfors Hembygdsgård är Sveriges mest öppna hembygdsgård med öppet 364 dagar per år. Området är ett uppskattat utflyktsmål med fint läge intill Strömsholms Kanal och Kronprinsessan Victorias sluss.
OrtFagersta
Ängelsberg...
Den lilla orten intill E-stavade bruket är känt för Världens äldsta oljeraffinaderi vid Oljeön intill. Upplev en skulpturpark, utsiktsplatsen över Oljeön och sjön Åmänningen samt den fina stationsbyggnaden.
OrtFagersta
Gamla byn - Avesta
Gamla byn är Avestas äldsta stadsdel. Beläget intill Dalälven ligger denna levande och välbevarade bruksmiljö med bebyggelse från 1630-talet och framåt.
OrtAvesta
Karlfeldtsgården
Karlfeldtsgården även kallad Tolvmansgården var Nobel-pristagaren och skalden Erik Axel Karlfeldts barndomshem. Fri entré.
OrtKrylbo