Örby ängar


  • Till start: 488,1 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Helsingborg 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

Ett naturreservat med sällsynt växtlighet och utrotningshotade insektstarter. Betande djur håller strandängarna öppna. Ett fint bad på finns på den långa stranden som leder bort mot närliggande Råå. 

Örby ängar

I Örby ängars naturreservat har mycket att uppleva. Den flera kilometer långa finkorniga och långgrunda stranden är givetvis de badandes favorit, särskilt bland barn. På stranden finns också strandvallar som bjuder lä för badande och växtlighet.

Annars är det de vidsträckta strandhedarna som är kännetecknande där slåtterängar, betesmarker, dammar och sumpskogar ger området den viktiga variationen för att området skall förbli artrikt. 400 växter, 300 svampar och en mängd fågel- och insektsarter.

Är man promenadsugen så kan man ta sig en sväng norrut till Råå där man även kan ställa bilen som alternativ.

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...