Östergötland historisk rundtur


Den historieintresserade får sitt lystmäte på denna tur genom Östergötlands jordbrukslandskap. 

  • Till start: 200,5 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Skänninge 
  • Avgift: Nej 


Laddar..
Stor karta
Sevärdhet 1 av 7

Skänninge

Skänninge är en av landets äldsta städer. Det är oklart exakt när men 1178 nämns staden i ett skyddsbrev. Storhetstiden var 1200-talet då Skänninge var en mycket viktig stad i en rik jordbruksbygd. Omgiven av många stormannagods som t ex Bjälboättens och kungsgårdar gjorde att staden blev en central marknadsplats.

Fler kyrkliga institutioner i området gjorde platsen viktig och Sveriges första hospital samt två kloster förlades hit. På senare delen av 1200-talet dominerades staden av tysk befolkning som anlade stora torget och Vårfrukyrkan.

Idag är Skänninge en utpräglad trästad med många bevarade hus från 1700 och 1800-talet. Hela 276 av 312 byggnader i stadskärnan är tillverkade i trä varav några är byggnadsminnen.

Läs mera

Väderstad Centralkonditori

Huset byggdes 1914 som konditori men på 1920 talet fanns det även övernattningsrum på övervåningen samt slakteri i källaren. För femtio år sedan fanns det ett flertal konditorier i Väderstad. Men med åren har alla utom Centralkonditoriet försvunnit. Namnet tror man kommer av det centrala läget men i Väderstad är allt centralt.  I korset mellan gamla riksettan och Vadstenavägen.

När man väl fikat och mumsat bullar på längden och på tvären och goda mackor. Passa på att köpa hem hemmagjord saft som tillverkas tvärs över gatan, deras populära Väderstadsknäcke eller bröd från surdegen har hunnit bli tretton år gammal men brödet blir alltid färskt ;). Allt långt från storstadspriser.

Telefon: 0142 - 70025

Läs mera

Länkar

Tåkern

Vid Tåkern finns norra Europas största vassområde med en yta motsvarande cirka 2400 fotbollsplaner. Här vid naturumet finns ett av fyra besöksområden där alla fyra har fågeltorn. Det är en av norra Europas viktigaste fågellokaler och man har sett 227 arter hittills.

Tåkern naturrum har tagit vasstaket till nya moderna höjder med Wingårdh arkitekter. Naturrummets utställningar passar barn i skolåldern men engagerar alla som t ex interaktiv ”tryck-och-se”-karta över fåglars flyttvägar.

Vill du bli bräckt med din vanliga systemkamera så hittar du fågelskådare med rejäla kameror och objektiv här. En bit från naturumet finns ett utsiktstorn där man kan se sjön från ”fågelperspektiv” och kanske få ett

För de mindre finns Prinsessan Estelles sagostig som är 700 m.

Läs mera

Länkar

Rökstenen

På ett intressant och pedagogiskt sätt går man igenom Rökstenens plats i den vikingatida historien i en regnskyddad utställning utomhus. Den kan beses närsomhelst och har fri entré kan man uppleva ett av Sveriges kanske mest gåtfulla fornfynd.

Rökstenen är inte bara världens längsta runskrift utan den har även kallats Sveriges första dikt. Stenen är gammal, från tidigt 800-tal, medan det största antalet runstenar är från 1000-talet, inte långt innan Sverige kristnades. Det är nära åtta hundra runor och de flesta är läsliga men dock inte helt lätta att tyda. För stenen är fylld med lönnrunor och skifferrunor.

Forskarna är överens om hur den skall läsas men inte hur den skall tydas. ”Till minne av Vämod står dessa runor. Men Varin skrev dem, fadern, till minne av den döde sonen”

De sista raderna är mest gåtfulla.  ”Jag säger de unga Tor. Sibbe viets väktare avlade nittioårig en son”. Vissa tolkar det som att ristaren Varin och sonen Vämod, till vilken stenen tillägnats, skulle vara släkt med Tor medan andra menar att det är gåtor rätt och slätt.

Stenen hittades inmurad i kyrkan och man vet inte med säkerhet var den stått men med tanke på dess storhet (nära 4 meter och 4,5 ton) så har den troligtvis stått i närheten  och en så stor sten tyder på att Varin var en betydelsefull person.

Läs mera

Länkar

Alvastra pålbyggnader

Vid foten av Omberg i vad som idag kallas Dags mosse hittade man plattformar av stockar i samband med att diken skulle grävas 1909. Det visade sig vara mycket gamla och den började anläggas c:a 3000 f. kr. Den är mycket märklig vissa av fynden. Varför visar en skalle spår av skalpering?

Man fann spår av en kvadratisk plattform av stockar på drygt 600 kvm. Den bars upp av tusen pålar och käppar nedslagna i myren. Enda sättet att ta sig ut var på en ca 100 meter lång träspång.

Vid platsen står informationsskyltar man kan läsa lite och berikad av den kunskapen ser man denna märkliga plats i annan dager, då man får ge sig ut på en spång mitt i kärret. Vad folk gjort här vilka de var är en olöst gåta men det är i alla fall inte en vanlig boplats. Liknande och samtida pålbyggnader finns det många av i Schweiz och yngre på Irland och i Skottland. 

Läs mera

Alvastra klosterruin

Klosterruinen är en historiskt spännande plats tillika vacker rastplats för den som reser omkring. Fri entré.

Trakten häromkring hade stor betydelse för det svenska rikets framväxt där Sverker den äldre av Sverkerätten omtalas både som östgötarnas men även svearnas kung.

Klostret grundades redan 1143 av franska munkar av den Cisterciensorden i Clairvaux. Hit förde man med sig moderna metoder för teknik, byggnadskonst och administration.

Under hela 400 år blomstrade klostret men i och med reformationen så blev det upplöst och jorden drogs in till kronan och blev ombildat till Alvastra kungsgård.

Klostrets centrala del är kyrkan och en stor del av den är bevarad. Den är bara diskret utsmyckad helt enligt Cisterciensordens förbud mot utsmyckningar. 

Läs mera

Omberg

Skall man välja en del av Ombergs naturpark så är det utsiktsplatsen uppe vid Hjässaborgen. Utsikten mot Vättern men även mot slätterna inåt land och sjön Tåkern är hänförande.

En ganska kämpig promenad upp från parkeringen men väl värt mödan. Här ser man långt åt alla väderstreck. 263 meter över havet men det tycker man inte räckte och satte ett utsiktstorn på toppen med skyltar som visar vad man har framför sig. Här uppe finns även bord och stolar för den med medhavd skaffning. 

Hjässaborgen var en av tre fornborgar som låg ovanför Kung Sverkers kungsgård. Gården låg mellan Ellen Keys strand och Alvastra kloster.

På Omberg finns den 1700 hektar stora Ekopark Omberg  där det finns 400 jätteekar som man friställt för att de skall frodas bättre.

Berget är en mil långt och högsta höjd Hjässan är 262,8 m över havet och 174,7 m över intilliggande Vättern. (Turning Torso är 190 m). Omberg är en av Östergötlands mest besökta platser och närmare 350 000 tar sig hit årligen.

Läs mera

Länkar

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...


Skänninge
En ort som tidigare spelat en mycket stor roll i tidig svensk historia. Idag en unik trädstad där 276 av 312 byggnader i stadskärnan är av trä.
OrtSkänninge
Sommen runt...
Sommen är en sjö som angränsar till flera kommuner i Östergötland. Vi gör en spiralformad utflykt med start i Mjölbý och fortsätter söderut till en rad intressanta stopp i den del av länet som ger känslan av Småland.
OrtMjölby
Vadstena...
Heliga Birgitta verkade i klostret och här finns än idag Birgittinerorden kvar. Den äldre stadskärnan och Vätterstranden passar för rofyllt flanerande men klosterområdet samt slottet är måsten på denna självklara omväg.
OrtVadstena
Tåkern fågelsjö och naturum.
Vid Tåkern finns utsiktstorn som gör att man ser en stor del av sjön. Ett naturum ger intressant kunskap och fåglar för stora och små men är även en arkitektonisk pärla.
OrtÖdeshög
Varamobaden
Kanske Sveriges bästa insjöbad. Motalas stolthet och flera kilometer lång strand. 
OrtMotala
Övralid.
Vid Verner von Heidenstams slottslika gård Övrilid har man en fantastiskt utsikt över Vättnerns norra del. Platsen är besöksvärd närsomhelst men gården är idag museum och sommartid guidning varje timme.
OrtMotala