Röda Jorden... – forntida järnframställning.


  • Till start: 151,9 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Skinnskatteberg 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

Här har det brutits järn från 700 f kr till tiden för Kristi födelse vilket är samtidigt med den sk förromerska järnåldern. På platsen finns informationsskyltar och rekonstruerade miljöer.

Röda Jorden

På den plats vi i dag kallar Röda Jorden har man funnit de äldsta beläggen för järnframställning i Bergslagen. Dateringar med C14-metoden visar att driften har pågått från 700-talet f Kr fram till tiden för Kristi födelse. Platsen ligger naturskönt i en mäktig skog där en bäck rinner fram i meanderslingor med tät grön mossa längs kanterna.

Ingår i Ekomuseum Bergslagen och Geopark Riddarhyttan

Området är alltid öppet och väl skyltat. Röda Jordens dag är alltid den första söndagen i augusti. Kl 9.00 – 14.00.

Text Skinnskatteberg kommun

Läs mera
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...