Roma kungsgård och klosterruin


Från 1164 till 1500-talet låg ett kloster här vars ruiner finns att beskåda. Sedan följde reformationen och indragningen av kloster till kronan oh blev en kungsgård. Mycket intressant besöksmål.

  • Till start: 203,4 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Romakloster 
  • Avgift: Nej 


Roma kungsgård och klosterruin

Dagens kungsgård uppfördes på 1730-talet men platsen har anor långt tillbaka i medeltiden.

Innan detta blev en kungsgård så var det under 1100-talet var här samlingsplats för det gutniska alltinget då de tjugo tingens representanter fattade beslut om hur Gotland skulle styras.

Med tiden blev Roma en central handels - och mötesplats för hela Östersjöområdet. Att det skulle varit en viktig plats förstärks av det faktum att Gotlands har högst antal fornfynd per ytenhet i världen.

Cisterciensermunkarna byggde ett kloster på platsen som på 1300-talet fick namnet Roma kloster. Det enda som minner om klostertiden är kyrkan, om än bara som ruin. Efter den danska reformationen, omkring 1531, förklarades klosteregendomarna som säte för konungens länsherre.

Sommartid spelas teater på Roma kloster.

Läs mera

Länkar

Roma kungsgård och klosterruin
Stor karta
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...


Lilla Bjers Gårdskrog
En kort bit söder om Visby ligger denna med all rätt kritikerrosade krog. Avslappnande och harmonisk miljö. 
OrtVisby
Södra hällarna naturreservat
Alldeles söder om Visby på ett gammalt skjutfält ligger idag ett naturreservat som inbjuder till vandring högt uppe på klinten eller nere vid stranden.
OrtVisby
Fornsalen - Gotlands museum.
Fornsalen är Visbys näst populäraste besöksmål efter Domkyrkan men då bör tilläggas att det är fri entré i kyrkan. Gotlands historia från 430 miljoner år sedan fram till medeltiden.
OrtVisby
Galgberget i Visby
Lite skrämmande påminnelse om rättskipning från förr. I dag en populär utsiktsplats.
OrtVisby
Roadtrip från Visby söderut.
En riktigt lång tur med start i Visbys södra utkanter och ner till en av landets vackraste bilvägar Ekstakusten. Två intressanta skeppssättningar, ett utsiktsberg, ett par stränder och några fiskebyar.
OrtGotland
Torsburgen
Nordens största fornborg belägen på en 71 m hög inlandsklint. Lägg till ett utsiktstorn och grottor så blir det en upplevelse av rang.
OrtKatthammarsvik