Roma kungsgård och klosterruin


  • Till start: 203,4 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Gotland 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

Från 1164 till 1500-talet låg ett kloster här vars ruiner finns att beskåda. Sedan följde reformationen och indragningen av kloster till kronan oh blev en kungsgård. Mycket intressant besöksmål.

Roma kungsgård och klosterruin

Dagens kungsgård uppfördes på 1730-talet men platsen har anor långt tillbaka i medeltiden.

Innan detta blev en kungsgård så var det under 1100-talet var här samlingsplats för det gutniska alltinget då de tjugo tingens representanter fattade beslut om hur Gotland skulle styras.

Med tiden blev Roma en central handels - och mötesplats för hela Östersjöområdet. Att det skulle varit en viktig plats förstärks av det faktum att Gotlands har högst antal fornfynd per ytenhet i världen.

Cisterciensermunkarna byggde ett kloster på platsen som på 1300-talet fick namnet Roma kloster. Det enda som minner om klostertiden är kyrkan, om än bara som ruin. Efter den danska reformationen, omkring 1531, förklarades klosteregendomarna som säte för konungens länsherre.

Sommartid spelas teater på Roma kloster.

Läs mera

Länkar

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...