Skäftekärr järnåldersby och arboretum


  • Till start: 240,0 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Borgholm 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

Både autentiska fornlämningar och en återskapad järnåldersby på samma plats. Kafé och restaurang.

Skäftekärr järnåldersby och arboretum

Att känna hur det verkligen var i en svunnen tid underlättas såklart om man får uppleva miljön som den var. Man har rekonstruerat järnålderslandskapet som det kan ha tett sig under åren 375 till 550 e. kr. Hus, åkrar och inägor har återskapats och hölls öppna av betande djur.

Här har man även ett stort antal autentiska järnåldersfynd. Väl bevarade husväggar av sten gör att man vet mer om hur man bodde och levde än de delar av Europa då man vid denna tid i högre grad enbart hade träbyggnader. Hela 22 husgrunder har hittat samt stensträngsystem Samt två gravfält. Det är inte bara antalet som är att anmärka utan även husens storlek. Några är hela 40 meter långa. Uppsala universitet är årligen här för utgrävningar av vad som bedöms vara en ”storgård”.

Man har även hittat stora mängder myrmalm som är malm man hittar på botten av sjöar eller andra fuktiga miljöer samt eventuellt en rostningsplats för dessa.

På platsen finns även en jägmästargård med kafé och restaurang Svea med mat och bakverk samt Ölands enda arboretum 140 olika träd samt ett museum.

Läs mera

Länkar

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...