Skäftekärr järnåldersby och arboretum


Både autentiska fornlämningar och en återskapad järnåldersby på samma plats. Kafé och restaurang.

  • Till start: 240,0 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Borgholm 
  • Avgift: Nej 


Skäftekärr järnåldersby och arboretum

Att känna hur det verkligen var i en svunnen tid underlättas såklart om man får uppleva miljön som den var. Man har rekonstruerat järnålderslandskapet som det kan ha tett sig under åren 375 till 550 e. kr. Hus, åkrar och inägor har återskapats och hölls öppna av betande djur.

Här har man även ett stort antal autentiska järnåldersfynd. Väl bevarade husväggar av sten gör att man vet mer om hur man bodde och levde än de delar av Europa då man vid denna tid i högre grad enbart hade träbyggnader. Hela 22 husgrunder har hittat samt stensträngsystem Samt två gravfält. Det är inte bara antalet som är att anmärka utan även husens storlek. Några är hela 40 meter långa. Uppsala universitet är årligen här för utgrävningar av vad som bedöms vara en ”storgård”.

Man har även hittat stora mängder myrmalm som är malm man hittar på botten av sjöar eller andra fuktiga miljöer samt eventuellt en rostningsplats för dessa.

På platsen finns även en jägmästargård med kafé och restaurang Svea med mat och bakverk samt Ölands enda arboretum 140 olika träd samt ett museum.

Läs mera

Länkar

Laddar..
Stor karta
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...


Byrums raukar
Ölands mest kända och mest intressanta raukområde. Här det finns rikligt med fossil av trilobiter. Området är naturreservat och består även av ett tallbevuxet flygsandsområde i skogen ovanför stranden.
OrtBorgholm
Sandvik...
Fiskeby med restauranger och kaféer. Badstrand. Här finns Nordens största väderkvarn som kan besökas mot en liten avgift.
OrtBorgholm
Ernemar friluftsområde
Ett vackert naturområde inom gång- eller cykelavstånd från Oskarshamns centrum. Vacker natur och härlig havsutsikt. 
OrtOskarshamn
Oskarshamn
En genommysig stad med pittoresk bebyggelse, fantastiska havscenerier och bad. Men framförallt erbjuder man ett av landets bästa museer som speglar Döderhultarn.
OrtOskarshamn