Sparlösastenen


  • Till start: 320,1 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Vara 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Stor karta

Tätt efter Rökstenen Sveriges viktigaste och även gåtfullaste. Stenen står i en liten byggnad intressanta informationstavlor. Vackra bilder och blandning av samnordiska och svenska runor.

Sparlösastenen

Sparlösastenen är en mycket gåtfull och märklig runsten. Man tror att den är från 800-talet och den har unika bilder samt en ovanlig blandning av samnordiska och svenska runor.

Det är mycket vanligt att man i medeltida kyrkor har en runsten inmurad i kyrkomuren. Precis så var det med Sparlösastenen. Eftersom den hade text och bilder på alla fyra sidorna och även på toppytan visade det sig vara extra viktigt att frilägga den.

Den konserverades 1982 och är idag placerad i en särskild utställningshall i anslutning till Sparlösa kyrka. Här kan man läsa om stenen.  Stenens syfte är oklart men delar av det visar tecken på ett religiöst dokument och man framhåller i texten suveräniteten, krigarkraften och fruktsamheten vilka är de tre egenskaperna som germanerna tillskrev Odin.

Maj till augusti serveras kaffe här lördagar och söndagar.

Fri entré och öppet året om.

Läs mera
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...