Stenhamra stenbrott och stenhuggareby.


  • Till start: 22,1 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Stenhamra 
  • Avgift: Nej 
Stenhamra stenbrott och stenhuggareby.
Stor karta

En ovanligt väl bevarad industrimiljö från sent 1800. De mäktiga dagbrotten är populära fotoobjekt och de många byggnaderna presenteras med infoskyltar.

Stenhamra

Stenhamra är en ovanligt komplett bevarad industrimiljö från slutet av 1800-talet. De mäktiga dagbrotten och de många välbevarade byggnaderna – arbetarkasernerna, ingenjörsbostaden, skola och konsumbutik – visar på ett pedagogiskt sätt hur ett industrisamhälle kunde organiseras och byggas upp. Det mycket vackra delvis vattenfyllda stenbrottet är populärt att fotografera. Går man upp på kanten till stenbrottet bjuds man på en vacker utsikt.

Verksamheten inleddes 1884 när Stockholm inte ville köpa in gatsten utan köpte upp mark, startade stenbrytning och döpte platsen till Stenhamra. Det var slitsamt och farligt arbete och många arbetare dog sprängningsolyckor eller fick reumatism, tuberkulos och stendammslunga. På trettiotalet las verksamheten ned och idag finns vattenfyllda gruvhål samt i det närmast inakt bevarade arbetarbostäder som vittnar om driften. Idag ser man bland annat gatstenar på Gärdet men på de flesta håll har man asfalterat över dem.

Läs mera
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...