Vike minnesgård


Vike minnesgård är ett sommaröppet museum där man får se en väl bevarad gotländsk strandgård från början av 1800-talet.

  • Till start: 192,5 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Boge 
  • Avgift: Nej 


Vike minnesgård

Vike är en väl bevarad gotländsk strandgård från början av 1800-talet. Idag är det ett sommaröppet museum och då endast vissa dagar i veckan. 

Här finns en prunkande örtagård och ett änge dvs ett trädbeväxt område som hävdas (sköts) på gammalt vis med fagning (rensar fjolårslöv och gräs) i maj och slåtter (skörd) i juni.

Se hemsida för öppettider.

Länkar

Vike minnesgård
Stor karta
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...


Tjelvars grav
En skeppssätting som sägs vara graven efter den mytologiske Tjelvar som är omnämnd i Gutasagan.
OrtSlite
Åminne
Ett mycket populärt bad söder om Slite med ett av öns bästa stränder. Även stugby och camping.
OrtGothem
Slites dagbrott Västra brottet
Här är allting stort. Stora fordon i en stor grop. På en utsiktsplats finns ett enormt däck och en skopa så man får en känsla av hur stora fordonen är.
OrtSlite
Tingstäde träsk
Sjöar på Gotland kallas träsk. Tingstäde träsk är en populär badsjö med flera intressanta kulturinslag att besöka i närområdet ifall solen går i moln.
OrtTingstäde
Trullhalsar
Ett stort gravfält från vendeltid mellan 600-700 e. kr. med 350 gravar.
OrtAnga
Kyllaj och Strandridaregården
En strandridare var en titel på en ridande patrullerade längs kusten för tullen. I gården här bodde en sådan ämbetsman. Intill ligger Kyllajs raukområde som är ett naturreservat.
OrtGotland