Ängsholmsbadet


  • Till start: 14,3 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Viggbyholm 
  • Avgift: Nej 
Ängsholmsbadet
Stor karta

Ängsholmsbadet

Ängsholmsbadet har sedan länge varit en mycket populär badplats. På 80-talet utökades området till att bli ett parkområde med stora klippta gräsytor, planteringar fotbollsmål, lekplats och bänkar. Genom parken rinner en bäck för dagvatten. Kiosken vid badet är öppen sommartid.

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...